İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2545
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :17
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2545
Şikayetçi:
 Hasan Yılmaz, 168. Sokak Nu:15 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi Nu:1 Ümraniye/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21054
Başvuruya konu ihale:
 2007/61113 İhale Kayıt Numaralı “2007 -2008 Mali Yılı Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmeti (40 Personel; 17 Ay) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 08.15.06.0022/2007-47 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 15.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 -2008 Mali Yılı Hasta ve Ziyaretçileri Yönlendirme Hizmeti (40 Personel; 17 Ay)   Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hasan Yılmaz´ın 23.07.2007 tarih ve 21054 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddianın yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin yüksek fiyata verildiği, rekabetin firma ve kurum tarafından engellendiği, devletin zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddianın yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik  Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların gerçekleştiği görüldüğünden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 Adem KAMALI                                                                                                                                  Üye 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul