İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2558
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :105
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2558
Şikayetçi:
 Av. Mehmet Dedeoğlu, Büyükdere Cad. Emlak Kredi Blokları A-1 Blok Kat:6 Daire:24 80620 Levent/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Seyhan Belediye Başkanlığı;Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No:89 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.07.2007 / 21228
Başvuruya konu ihale:
 G21228 İKN|li Seyhan Belediyesi İlçe Sınırlarında 200 Adet İkiyüzlü Reklam Vitrini Kiraya Verilmesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.15.11.0158/2007-50 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 24.07.2007 tarih ve 21228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuruya konu ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapıldığı anlaşıldığından başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin belirli bir firmaya yönelik olarak hazırlandığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuruya konu ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu durumda, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan başvuruya konu ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kurumun görev alanında bulunmayan başvurunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul