İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2671
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :52
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2671
Şikayetçi:
 Pak-Sil Tem. İlaçlama Yemekhane İth. İhr. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Küçük İhsaniye Mah. Mehmetçik Sok. No:6/C KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Çay Devlet Hastanesi Başhekimliği, Cumhuriyet Cad. No:14 03700 Çay/AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21552
Başvuruya konu ihale:
 2007/72531 İKN|li “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.15.28.0167/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çay Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yemek Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Pak-Sil Tem. İlaçlama Yemekhane İth. İhr. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.07.2007 tarih ve 21552 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilan metninin 9 uncu maddesinin; “istekliler tekliflerini, her bir kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarla çarpımı sonucunda bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” şeklinde düzenlenmiş olmasına rağmen, idari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verildiği, 75.000 adet normal yemek, 25.000 adet kahvaltı ve 6.000 adet ara öğün için toplam bedel üzerinden götürü bedel teklif verilmesi halinde hangi mamulün ne fiyattan yapılacağının belirsiz olduğu, ihaleye tahmini değerler ile çıkılan kalemlerinin yüzde yüzünün gerçekleşmesi yada gerçekleşmemesi kesin değil iken hak edişin neye göre düzenleneceğinin  belirsiz olduğu, sonuç olarak; ihale ilan metni ile idari şartnamede farklı düzenlemelere yer verilmiş olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

İhale ilan metninin 9 uncu maddesi; “İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale ilan metninde, birim fiyat teklif verileceği belirtilmiş olmasına rağmen, idari şartnamede götürü bedel üzerinde teklif verileceği belirtilmiştir.

           

            4734 sayılı Kanunun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.”  hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından teklif ve sözleşme türü ile ilgili idari şartname ile ilan metni arasında farklı düzenlemelere yer verilmiş olduğu görüldüğünden, idarece tesis edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı bulunmuştur.

 

            Diğer taraftan, ihale konusu işin 75.000 adet normal yemek, 25.000 adet kahvaltı ve 6.000 adet ara öğün yemek hizmeti işi olduğu görülmüştür.

 

            İhale konusu işin niteliği göz önüne alındığında, sözleşmenin yürütülmesi sırasında iş artışı ve iş eksilişi gibi durumların söz konusu olabileceğinden, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde teklif almak suretiyle ihaleye çıkılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul