İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2686
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :67
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2686
Şikayetçi:
 Seyit Aslanoğulları İnş. Nak. Gıda Teks. Tem. Pet. Ürn. ve Mad. Tic. Ltd. Şti., Kemaliye Mah. Demirciler Sok. Nu 8 Ergani/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Çermik Devlet Hastanesi Baştabipliği, Çukur Mah. Eski Siverek Cad. No:55 Çermik/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19206
Başvuruya konu ihale:
 2007/49605 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.07.2007 tarih ve 08.14.23.0201/2007-47 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çermik Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Seyit Aslanoğulları İnş. Nak. Gıda Teks. Tem. Pet. Ürn. ve Mad. Tic. Ltd. Şti.,’nin 04.07.2007 tarih ve 19206 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurumu internet sitesinde yayımlanan idari şartnamede, iş deneyim belgesinin teklif bedelinin yüzde yirmibeş oranından az olmaması gerektiğinin belirtilmesine rağmen; idareden satın alınan ihale dokümanında yer alan idari şartnamede, iş deneyim belgesine ilişkin oranın yüzde kırk olarak belirlenmesinin çelişki arz ettiği iddialarına  yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden; başvuru dilekçesinde başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve/veya adresinin belirtilmediği, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 13.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul