• Karar No: 2007/UH.Z-2688
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :69
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2688
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşl. İnş. Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad., No:62/3, Gaziosmanpaşa, Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Nusrettin Mah., İstiklal Sok., 81100, DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.07.2007 / 21837
Başvuruya konu ihale:
 2007/80572 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlköğretim Öğle Yemeği Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 08.15.34.0199/2007-56 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 14.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı İlköğretim Öğle Yemeği Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşl. İns. Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.´nin 30.07.2007 tarih ve 21837 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

İncelenen ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1.      İhale ilânının 4.3.3 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde, Düce ili merkez ilçe sınırları içinde bulunan yemek üretim yerine ait belgelerin istendiği, bu talebin Düzce ili dışından katılımı engelleyeceği, Düzce merkez ilçesinde yemek üretim merkezi bulunması yerine, hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağına ve harici bir mutfakla anlaşma yaparak hizmetin yerine getirileceğine dair taahhütname istenmesinin yeterli olduğu,

2.      İhale ilânının 4.3.2 nci maddesinin (c) bendinde, hizmetin götürüleceği yerin yetkili kuruluşlarından alınmış çalışma izni belgesinin istendiği, merkezleri Düzce ili dışında bulunan firmaların gıda üretim belgelerini şirket merkezlerinin bulunduğu ilden almak durumunda oldukları, bu belgelerin yurt sathında geçerli olduğu, her ihale için bir kez daha bir başka ilden teminin mümkün olmadığı,

3.      İhale ilânının 7 nci maddesinde şartname ücretinin 300,00 YTL olarak belirlendiği, bu ücretin ihaleye katılımı kısıtlayıcı derecede yüksek bir bedel olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde  iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup,incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adem KAMALI

                                                                                                                          Kurul Üyesi                                 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul