İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2698
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :97
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2698
Şikayetçi:
 Güç İnşaat Tic. Ltd. Şti., Emirefendi Mahallesi Ünal İşhanı Bafra/SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ VII. Bölge Müdürlüğü, İstiklal Caddesi Nu:148 55209 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.07.2007 / 21417
Başvuruya konu ihale:
 2007/357 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.15.25.0203/2007-27 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            DSİ VII. Bölge Müdürlüğü nce 07.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Güç İnşaat Tic. Ltd. Şti.,´nin 26.07.2007 tarih ve 21417 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Tepe Sosyal Hizmetler İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları ve aynı zamanda şirket müdürleri olan Ramazan TEPE ve Abdullah YÜKSEL hakkında İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde 2000/180-2006/137 esas no’lu dosya ile “çıkar amaçlı silahlı örgüt kurma ve ihalelere fesat karıştırma” suçlamasıyla kamu davası açıldığı; 4734 sayılı Kanunun 58 ve 59 uncu maddeleri uyarınca haklarında kamu davası açılanların yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine iştirak ettirilmemeleri gerekirken, söz konusu şirketin DSİ VII. Bölge müdürlüğü tarafından 07.02.2007 tarihinde yapılan 2007/357 IKN’li “VII. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Ünitelerin Temizliği” ihalesine katılması ve bu istekli ile sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu, gerek ihale komisyonu gerekse ilgili firma hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

     Başvuru konusu ihalenin Tepe Sosyal Hizmetler İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, sözleşme imzalanmadan önce ilgili firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin Kamu İhale Kurumundan teyit alındığı ve 28.02.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

2) Tepe Sosyal Hizmetler İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları ve aynı zamanda şirket müdürleri olan Ramazan TEPE ve Abdullah YÜKSEL hakkında kamu davası açılıp açılmadığı hususunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul