İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2699
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :108
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2699
Şikayetçi:
 Celal Kadri Tort, Çatlar Mah. Site Sok. Nu:8/a Çivril/DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Gürpınar Belediye Başkanlığı, Bulkaz Mahallesi Çarşımeydanı Nu:1 20630 Gürpınar Kasabası Çivril/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21541.3
Başvuruya konu ihale:
 2007/73855 İhale Kayıt Numaralı “Yol Yapım İşçiliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.15.30.0171/2007-41 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Gürpınar Belediyesi Başkanlığı’nca  29.06.2007 tarihinde Pazarlık (21/f) usulü ile yapılan Yol Yapım İşçiliği ihalesine ilişkin olarak Celal Kadri Tort 27.07.2007 tarih ve 21541.3 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

           

Yapılan incelemede; başvuruya konu ihalenin, ihale komisyonu kararı üzerine İdarece 29.06.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin mahalli  gazetelerde ilan edilmeden sadece idarenin sitesinde duyurulmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, ihale komisyonu kararının 29.06.2007 tarihli kararı üzerine İdarece aynı gün  iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul