İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2711
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :12
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2711
Şikayetçi:
 Öz-em Tıbbi Cihaz ve Aletleri Gıda Petrol Turizm San. Tic. Ltd. Şti. - El-med Elek. Med. Sis. San. Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimi, Yunus Emre Mah. 6452 Sokak Nu:7 Kınıklı / DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Marmaris Devlet Hastanesi, Çamdibi Mah. Yeni Çevre Yolu Cad. 320. Sk. 48700 Marmaris/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.08.2007 / 22714
Başvuruya konu ihale:
 2007/60727 İhale Kayıt Numaralı “Rapor Edilebilir Tahlil Sonucu Şeklinde Laboratuar Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 08.15.60.0022/2007-52 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Marmaris  Devlet  Hastanesi tarafından 13.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rapor Edilebilir Tahlil Sonucu Şeklinde Laboratuar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz-em  Tıbbi  Cihaz  ve Aletleri  Gıda  Petrol Turizm San. Tic. Ltd. Şti. - El-med Elek.  Med. Sis. San. Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimi’nin 08.08.2007 tarih ve 22714 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan kararın kaldırılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşme imzalanması yönündeki idare kararının incelenmesi talebine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 08.08.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; kesinleşen ihale kararının firmalarına 25.07.2007 tarihinde tebliği üzerine 27.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları ve idarenin bu şikayet üzerine ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde gerekçesiz olarak karar aldığı ve şikayet üzerine yapılan incelemenin de devam ettiğini aynı kararda belirttiği, bu kararın 03.08.2007 tarihinde iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla firmaya gönderildiği ve 06.08.2007 tarihinde firma tarafından elden tebellüğ edildiği anlaşılmaktadır.

 

            İdarece şikayet sunulduktan sonra alınan bu kararın mevzuatın aradığı şekilde gerekçelendirilmediği görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu idare kararında, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararının kaldırılmasına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul