İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2733
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :39
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2733
Şikayetçi:
 Recepoğlu Yemek Medikal Güv. Temz. Ltd. Şti., Tabakhane Mahallesi Hacıkabaş Sokak Nu:3/A Bafra/SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Yeni Mah. Okulak Sok. 57000 SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19322
Başvuruya konu ihale:
 2007/57271 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 08.14.34.0097/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sinop Atatürk Devlet Hastanesi tarafından 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Recepoğlu Yemek Medikal Güv. Temz. Ltd. Şti.’nin 05.07.2007 tarih ve 19322 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

       İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 nci maddesinin (c) bendi uyarıca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi tarafından yapılan ihalede, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyete ilişkin fiyat araştırmalarının doğru yapılmadığı, yaklaşık maliyetin yüksek belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ise yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğu, ayrıca bu firmanın geçmiş yıllarda yaptığı usulsüzlükler nedeniyle firma yetkililerinin tutuklandığı hususlarına yer verilmiştir.

           

Başvuru dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

Başvuru dilekçesinde idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği,

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği,

 

Tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 25.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak 13.07.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul