İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2804
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :47
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2804
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/4 Dikmen Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 55139 Kurupelit SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21163
Başvuruya konu ihale:
 2007/68975 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.08.2007 tarih ve 08.15.08.0177/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 28.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.07.2007 tarih ve 21163 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:  

 

            İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde işçilerin yemek ihtiyaçlarının, Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde ise 2 takım önlük, terlik ve çizmeden oluşan iş elbiselerinin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

 

            İdare İhale Komisyon Kararında belirtildiği üzere aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan en düşük fiyat teklif eden istekliye ihaleyi bırakmıştır.

 

            İhale üzerine bırakılan firmanın Birim Fiyat Teklif Cetveli incelendiğinde söz konusu firmanın teklif bileşenleri aşağıdaki gibidir:

 

            31 işçinin maliyeti:                                                                                                                  127.642,50 YTL

            Giyim bedeli:                                                                                                                                            496,00 YTL

            Yemek Bedeli:                                                                                               4.092,00 YTL

            Sözleşme Gideri:                                                                                                                         3.966,92 YTL

            Firma Karı:                                                                                                                                                   0,00 YTL

            Toplam:                                                                                                                                             136.197,42 YTL

 

            Şikayetçi firmanın Birim Fiyat Teklif Cetveli incelendiğinde söz konusu firmanın teklif bileşenleri aşağıdaki gibidir:

 

            31 işçinin maliyeti:                                                                                                                  127.642,50 YTL

            Giyim bedeli:                                                                                                                                            682,00 YTL

            Yemek Bedeli:                                                                                               4.092,00 YTL

            Sözleşme Gideri:                                                                                                                         3.972,50 YTL

            Firma Karı:                                                                                                                                                   0,00 YTL

            Toplam:                                                                                                                                             136.389,00 YTL

 

            Şikayetçi firma ile ihale üzerine kalan firma aynı işçilik maliyeti ve yemek bedeli öngörmüşlerdir. Giyim bedeli olarak ise ihale üzerine kalan firma kişi başına 16 YTL, şikayetçi firma ise 22 YTL fiyat vermiştir.

 

            Şikayetçi firma şikayet dilekçesinde ihale üzerine kalan firmanın teklif ettiği fiyatlarla söz konusu hizmeti yerine getirmesinin hayatın olağan akışına göre mümkün olmadığını belirtmekte ise de, iki firma arasındaki teklif farkının sadece giyim bedelinde oluştuğu ve bu farkın hayatın olağan akışına aykırılık oluşturacak seviyede olmadığı anlaşıldığından ve asgari işçilik maliyetinin üzerinde teklif verildiği tespit edildiğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul