İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2805
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :48
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2805
Şikayetçi:
 On Özel Güvenlik Hizmetleri ltd. Şti, G.M.K.Bulvarı Nu:61/21 Maltepe ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziler Cad. Nu:468 35120 Yenişehir İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20463
Başvuruya konu ihale:
 2006/141585 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı (2007-2008 Yılları İçin 99 Kişi İle 18 Ay)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.08.2007 tarih ve 08.14.84.0177/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı (2007-2008 Yılları İçin 99 Kişi İle 18 Ay) ihalesine ilişkin olarak On Özel Güvenlik Hizmetleri  Ltd. Şti’nin 09.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.07.2007 tarih ve 20463 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; üzerine ihale bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale üzerine bırakılan firmanın teklifi 1.926.435,42 YTL’dir.  Söz konusu firma aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği analizde teklif bileşenlerine ait fiyatları;

 

            98 kişilik güvenlik elemanı:          1.825.096,14 YTL

           

            1 kişi güvenlik müdürü:                     32.561,43 YTL

 

            Dini-resmi bayram ek ücreti:             60.709,35 YTL

 

            Mali sorumluluk Sigorta Bedeli:      3.118,00 YTL

 

            99 Kişi giyim bedeli:                                                                                       4.678,26 YTL

 

            Firma Karı:                                                                                                                                        271,24 YTL           

 

olarak belirtmiştir. 

 

            İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde çalışacak personele günlük brüt 8 YTL yol bedeli ödeneceği, 98 kişilik özel güvenlik ve koruma personeline brüt asgari ücretin % 10 fazlası, firma yöneticisine brüt asgari ücretin % 120 fazlası ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.

 

Bu düzenlemeye göre % 3 sözleşme giderleri dahil 98 kişilik özel güvenlik ve koruma personelinin asgari işçilik maliyeti; 1.825.096,14 YTL, firma yöneticisinin asgari işçilik maliyeti 32.561,43 YTL ve bayram ve tatil günlerine ait 98 kişilik özel güvenlik ve koruma personelinin asgari işçilik maliyeti; 60.709,35 YTL’dir.

 

            Yapılan incelemede firmanın asgari işçilik maliyetinin üzerinde bir fiyat verdiği ve diğer teklif bileşenleri ile ilgili hususları belgelendirdiği tespit edildiğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul