İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2814
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :58
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2814
Şikayetçi:
 Gümrükler Medikal İth. İhr. A.Ş. İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Erdemli Devlet Hastanesi / MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.08.2007 / 22932
Başvuruya konu ihale:
 2007/52976 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuar Hizmet Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2007 tarih ve 08.15.73.G012/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erdemli Devlet Hastanesi tarafından 21.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laboratuar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gümrükler Medikal İth. İhr. A.Ş.’nin 10.08.2007 tarih ve 22932 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye üç isteklinin katıldığı, ihaleye katılan firmalardan birini hastane başhekimi Halil ÜNAL, Müdür Hikmet ÖZGEN, Komisyon Başkanı Ali TULAY ve Komisyon Üyesi Zafer ŞENTUT tarafından desteklendiği, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif arasında 350 milyar fark olduğu, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde değil de ikinci en avantajlı teklif üzerinde bırakıldığı, aradaki 350 milyar TL’nin söz konusu kişiler arasında paylaşılacağının söylenildiği, idarenin kendisine para veren firmaları desteklediği için diğer firmaların emeğinin çalındığı, iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta 
   Oybirliği, gerekçede  oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği Sağlık Bakanlığına gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul