İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2828
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :78
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2828
Şikayetçi:
 Turnam Tem.Hizm Yemek Ürün. Mad. Taah. San. - Sağnak Tem. Yem. Ürt. Sos. Hizm. Tur. Tic. San. Ltd. Şti Ortak Girişimi Kurtismail Paşa 7. Sokak Buhara Apt. Altı No: 6 Kat:1 Ofis / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Çankaya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Kahire Caddesi No: 3 06550 Birlik Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19292
Başvuruya konu ihale:
 2007/19616 İhale Kayıt Numaralı “Kamu Gücünün Kullanımı İle Doğrudan İlişkisi Bulunmayan Destek Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.08.2007 tarih ve 08.14.31.0119/2007-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çankaya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 24.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kamu Gücünün Kullanımı İle Doğrudan İlişkisi Bulunmayan Destek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turnam Tem.Hizm Yemek Ürün. Mad. Taah. San. -Sağnak Tem. Yem. Ürt. Sos. Hizm. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 05.07.2007 tarih ve 19292 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; başvuru konusu ihale idare tarafından iptal edildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu,  söz konusu teklif fiyatının asgari maliyeti dahi karşılamadığı, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği, idareye yaptıkları şikayet başvurusunun cevaplandırılmadığı iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 03.07.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            Başvuru konusu ihale idare tarafından iptal edildiğinden, karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul