İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2964
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :44
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-2964
Şikayetçi:
 Zirve Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Zirve Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Güneşli Mah. Evren Cad. Yıldız Sok. No:5/1 Bağcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Devlet Hastanesi, Op.Dr. Şeref İnalöz Cad. 21400 Dağkapı/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24354
Başvuruya konu ihale:
 2007/67527 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.09.2007 tarih ve 08.16.22.0201/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Devlet Hastanesi’nce 23.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı ihalesine ilişkin olarak Zirve Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.08.2007 tarih ve 24354 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde bir diyetisyen, bir gıda mühendisi veya tekniker, bir aşçıbaşı, iki aşçıbaşı yardımcısı ve oniki aşçının anahtar teknik personel olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı sınırladığı, ayrıca aynı maddenin (a) bendinde aşçıbaşı ve aşçıbaşı yardımcılarının diplomalı ve bonservisli olmaları istenirken (b) bendinde bu personelin diploma veya bonservisli olmasının istenilmesinin çelişki oluşturduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde istenilen iş yeri açma belgesinin, yemek hastanenin kendi mutfağında yapılacağından ihaleye katılımı daralttığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının tetkikinden; 22.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile “idari ve teknik şartnamede anahtar teknik personel olarak öngörülen aşçıbaşı ve aşçıbaşı yardımcıları için diploma ve bonservis, aşçılar için ise diploma veya bonservislerin istendiği maddelerin istekliler tarafından yanlış yorumlandığı; ihaleye iştirak eden 15 firmadan 13 firmanın bu belgelerdeki eksiklikler nedeniyle ihale dışı kaldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir. Açıklanan bu nedenlerle yeterli rekabet sağlanamadığından ihalenin iptal edilmesine”  karar verildiği, kararın 28.08.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanarak ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır. Başvuruya konu ihale, ihale komisyonu kararı üzerine idarece iptal edildiğinden, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul