İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3001
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :6
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3001
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Tem. Dan. Tur. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/4 Gaziosmanpaşa / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aksaray Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Bulvarı Zafer Mah. 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.08.2007 / 24458
Başvuruya konu ihale:
 2007/66765 İKN|li “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.09.2007 tarih ve 08.16.23.0167/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aksaray Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Tem. Dan. Tur. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.08.2007 tarih ve 24458 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede tekliflerinde giyim için öngörülen 15,50 YTL’lik tutarın piyasa gerçeklerine uygun olmadığı gerekçesiyle açıklamalarının uygun bulunmadığı, oysa ki, ihalede en düşük teklifin kendilerine ait olduğu, bu nedenle ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale Komisyonunun 19.06.2007 tarihli kararı ile Dörtel Tem. Otom. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., HGM Bilg. Otom. Yaz. Don. Tur. Tem. Yem. İnş. Taah. Gıda Tıbbi Malz. ve Ür. Kırt. İth. İhr. ve Tic. Paz. Ltd. Şti., Global Tem. ve Güv. Hiz. İnş. Eml. Gıda Tic. Ltd. Şti., Bora Tem. İnş. Tur. Gıda Nak. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fonet Bilg. Yaz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Y.K. Grup Deko. Mermer İnş. Turz. Tem. İlaç. Mak. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Göktürk Tem. Yem. Hiz. Taah. İnş. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti., Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Uğur Petrol Ür. Turz. Gıda ve Sos. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Tem. Dan. Tur. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ile Çağrı Tem. Med. Güv. Hiz. Müh. Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenmiştir.

 

Anılan istekliler tarafından yapılan açıklamalar sonucunda, ihale komisyonunun 28.06.2007 tarihli kararı ile;

 

Dörtel Tem. Otom. Sağ. İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 0.10 Ykr, toplam giyim bedeli olarak 1,3 YTL öngördüğü,

 

HGM Bilg. Otom. Yaz. Don. Tur. Tem. Yem. İnş. Taah. Gıda Tıbbi Malz. ve Ür. Kırt. İth. İhr. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 2.18 YTL, toplam giyim bedeli olarak 28,34 YTL öngördüğü,

 

Global Tem. ve Güv. Hiz. İnş. Eml. Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 3,00 YTL, toplam giyim bedeli olarak 39,00 YTL öngördüğü,

 

Bora Tem. İnş. Tur. Gıda Nak. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 5,00 YTL, toplam giyim bedeli olarak 65,00 YTL öngördüğü,

 

Fonet Bilg. Yaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 5,00 YTL, toplam giyim bedeli olarak 65,00 YTL öngördüğü,

 

Y.K. Grup Deko. Mermer İnş. Turz. Tem. İlaç. Mak. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 5,00 YTL, toplam giyim bedeli olarak 65,00 YTL öngördüğü,

 

Göktürk Tem. Yem. Hiz. Taah. İnş. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 5,90 YTL, toplam giyim bedeli olarak 76,70 YTL öngördüğü,

 

Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 10,00 YTL, toplam giyim bedeli olarak 130,00 YTL öngördüğü,

 

Uğur Petrol Ür. Turz. Gıda ve Sos. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 10,00 YTL, toplam giyim bedeli olarak 130,00 YTL öngördüğü,

 

Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Tem. Dan. Tur. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 15,50 YTL, toplam giyim bedeli olarak 201,50 YTL öngördüğü,

 

Çağrı Tem. Med. Güv. Hiz. Müh. Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinde bir kişi için giyim bedeli olarak 19,00 YTL, toplam giyim bedeli olarak 247,00 YTL öngördüğü,

 

Gerekçesiyle anılan istekliler tarafından yapılan açıklamalar uygun bulunmamıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi; “26.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca işçilerin yol nakdi günlük 1,80 YTL, giyecek bedelleri ayni olarak ödenecektir. Kıyafetler pantolon, gömlek, fulardan oluşmaktadır. İşçilere aylık 26 gün üzerinden yol bedelleri ödenecektir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. Çalıştırılacak işçilerin iş risk prim oranı %1,5 olacaktır.”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (%3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç) 59.475,70 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;  

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

            Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

            Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

            Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.”

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Sonuç olarak; anılan isteklilerin giyim bedeli ile ilgili öngördüğü tutarların gerçek piyasa şartlarına göre uygun olmadığı görülmüştür.  Bu nedenle, ihale komisyonu tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının anılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;
  a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
  b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
  Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede idarenin yapmış olduğu aşırı düşük sorgulamasına ilişkin olarak verilen cevapların değerlendirilmesinde, asgari işçilik maliyeti üzerinde teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul