İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3008
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :16
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3008
Şikayetçi:
 Tadal Yemek Ürt. Dağ. San. Tic. A.Ş., Av.Fatih Mehmet Erduran, Reşit Galip Caddesi Fıskiye Sokak 12/3 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi 86 55050 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.08.2007 / 23970
Başvuruya konu ihale:
 2007/33766 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemizin 2 Yıllık İhtiyacı Olan Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.09.2007 tarih ve 08.16.05.0171/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nce 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemizin 2 Yıllık İhtiyacı Olan Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Tadal Yemek Ürt. Dağ. San. Tic. A.Ş.’nin 06.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  20.08.2007 tarih ve 23970 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, teklif verme süresi geçtikten sonraki bir tarihte ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptali edilmesi gerekirken, idare tarafından  teklif sürelerinin uzatılmasına yönelik yapılan işlemlerin  mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

02.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye verilen tekliflerin 90 günlük geçerlilik sürelerinin 02.08.2007 tarihinde dolacağından hareketle, İdare tarafından 31.07.2007 tarihinde şikayetçiye de bir örneği elden teslim edilen teklif mektuplarının 12.07.2007 tarihli bir itirazen şikayet bulunması nedeniyle teklif geçerlilik sürelerinin uzatılmasına yönelik yazı tüm teklif sahiplerine gönderilmiştir. Teklif geçerlilik süreleri dolmadan süre uzatılması talep edilen isteklilerden Ogtim İnş. Tur. Med. Tic. Ltd. Şti. ile Kahvecioğlu Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’leri süre uzatımını kabul etmediklerini idareye bildirdikleri, başvuru sahibi ile en avantajlı birinci teklif sahibi Toprak Su Gıda Tur. İnş A.Ş. ise teklif geçerlilik sürelerini 90 gün daha uzatarak, geçici teminat mektuplarını da yeni süreye uygun hale getirdikleri belirlenmiştir.

 

Dolayısıyla iddia edildiği gibi, teklif geçerlilik süresi geçtikten sonra sürelerinin uzatılmasının talep edilmesi gibi bir işlem söz konusu değildir.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi- M. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması bölümünde,

 

“Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.” hükmü bulunduğundan şikayete konu husus yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul