İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3014
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :22
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3014
Şikayetçi:
 Yusuf Z. Ayvaz, Yarımburgaz Mah. Site Plaj Evleri Kurşun Sok. Nu:115 Altınşehir Küçükçekmece/İSTANBUL(Avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Bakırköy Belediye Başkanlığı, Bakırköy/İSTANBUL(Avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.09.2007 / 25495
Başvuruya konu ihale:
 G25495 İhale Kayıt Numaralı “Atıkların Toplanması, Taşınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.09.2007 tarih ve 08.16.66.0203/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Atıkların Toplanması, Taşınması İşi ihalesine ilişkin olarak Yusuf Z. Ayvaz’ın 06.09.2007 tarih ve 25495 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Bakırköy Belediye Başkanlığı adına temizlik hizmetlerini yürüten Altaş Yapı San. ve Tem. Hiz. Ltd. Şti.’nin, İlçe Kaymakamı başkanlığında yapılan toplantı neticesinde alınan karar gereği  atıkları,  19:00-03:00 saatleri arasında toplaması gerekirken, Yeşilköy ve Yeşilyurt mahallelerini bağlayan ve ana arter olan İstanbul caddesinde  07:00-09:30 saatleri arasında toplaması nedeniyle trafiğin aksadığı,  temizlik firmasının kendi inisiyatifi ile özellikle Ataköy mahallelerinde  atıkları topladığı,

 

            2) Çöp kamyonlarının çöplerin hepsini değil yalnızca içlerindeki kapıt, cam, pet v.b. maddeleri topladığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin iddialarının, Bakırköy Belediye Başkanlığı ile Altaş Yapı San. ve Tem. Hiz. Ltd. Şti. arasında ilçe sınırları içerisinde açığa çıkan atıkların toplanması amacıyla yapılan sözleşmenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan aksaklılara yönelik olduğu tespit edilmiştir.

 

             4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevi alanı, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıklar bulunduğuna ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak şeklinde belirlenmiştir.

 

            Başvuru konusu ihaleye yönelik iddialar ihale sürecine değil, sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik olduğundan, bahse konu iddialar ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul