İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3016
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :27
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UH.Z-3016
Şikayetçi:
 KAKAD Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi, Fatih Mahallesi 27 Mayıs Caddesi Nu:13 Küçükçekmece/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi Belediye Başkanlığı, S. Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı Nu 6 16400 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25846
Başvuruya konu ihale:
 2007/76545 İhale Kayıt Numaralı “2.Bölge 23 Mahalle ve 2 Köyün Temizlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.09.2007 tarih ve 08.16.92.0163/2007-64 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2.Bölge 23 Mahalle ve 2 Köyün Temizlik Hizmeti Alım İşi ihalesine ilişkin olarak KAKAD Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’nin 10.09.2007 tarih ve 25846 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ilişkin olarak idareye şikayet başvurusu yapan firmaların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “istekli olabilecek” niteliğini taşımadığı zira, anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde ancak ihale konusu alanda faaliyet gösterenlerin ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın alan gerçek veya tüzel kişilerin “istekli olabilecek” sıfatını taşıyacağının belirlendiği, halbuki idareye şikayet başvurusunda bulunanların ihale konusu alanda faaliyet göstermediği, söz konusu firmaların ihaleye fesat karıştırdıkları, haklarında suç duyurusunda bulunulması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul