İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3145
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :7
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3145
Şikayetçi:
 Karakuş Gıda Teks. İnş. Turz. Tavukçuluk San. Tic. Ltd Şti, 1 Eylül Sanayi Sitesi 30.Site Sokak Nu 1 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı Kat : 1 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25776
Başvuruya konu ihale:
 2007/101614 İhale Kayıt Numaralı “Sandıklı Taşımalı İlköğretim Okulu Öğrencilerine Öğle Yemeği İşi ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.09.2007 tarih ve 08.16.87.0171/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 22.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sandıklı Taşımalı İlköğretim Okulu Öğrencilerine Öğle Yemeği İşi”  ihalesine ilişkin olarak Karakuş Gıda Teks. İnş. Turz. Tavukçuluk San. Tic. Ltd Şti’nin 28.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.09.2007 tarih ve 25776 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin mevzuata aykırı şekilde kabul edildiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan Uşak Akdağ Gıda Teks. Ltd. Şti. tarafından ihale komisyonuna sunulan iş deneyim belgesinin özel sektör tarafından (Durmaz İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.) düzenlendiği anlaşıldığından iş deneyim belgesi hükmü taşımamaktadır.

 

Bunun yanında, ihale komisyonuna, söz konusu firma ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında akdedilen 10.08.2006 tarihli sözleşme ve bu sözleşme ekinde de yapılan işin miktarı, tutarını ve tarihlerini gösteren faturaların sunulduğu, fatura tutarlarının toplamının da 236.708,17 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

Anılan istekli tarafından ihale komisyonuna sunulan iş deneyimine esas fatura tutarları idare tarafından öngörülen yaklaşık maliyet ve isteklinin teklif miktarını karşılamakta ise de, 10.08.2006 tarihli sözleşmede, işe ilişkin herhangi bir miktar ve tutar öngörülmediğinden, işin % kaçının kusursuz olarak yapılmış olduğu, işin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlandıysa ne kadarının kabülü yapılarak hak edişinin ödendiğinin tespit edilmesi de mümkün değildir. 

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin “B. İş Deneyimi Belgeleri-Hizmet alımları” bölümünde; “Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” hükmü gereğince söz konusu sözleşme ve ekinde sunulan faturaların anılan isteklinin iş deneyim belgesi olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

 

Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan Uşak Akdağ Gıda Teks. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesinin ve iş deneyimine esas yemek yapım ve dağıtımı sözleşmesinin usulüne uygun olarak düzenlenmediği belirlendiğinden, ihale komisyonu tarafından söz konusu sözleşmenin iş deneyimine esas belge olarak kabul edilmesi mevzuata aykırıdır.

 

Sonuç olarak, mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararı iptal edilerek, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul