İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3151
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :13
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3151
Şikayetçi:
 Uğur Kendirli, Atatürk Bulvarı Uğur Apt. B Blok Büro Kat:2 Sorgun/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bandırma Sokak Nu: 30/a Teknikokullar 06500 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2007 / 26918
Başvuruya konu ihale:
 2007/33731 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.09.2007 tarih ve 08.17.48.0168/2007-67 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Uğur Kendirli’nin 21.09.2007 tarih ve 26918 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firma hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “ihalelere fesat karıştırmak, sahte belge ve evrak tanzim etmek” suçlarından açılmış kamu davası bulunduğu, bu durumun ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğu belirtilerek iddiaların incelenmesi kapsamında incelemenin yapılarak kamu yararı açısından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; başvuru dilekçesinden ihale üzerinde bırakılan Akın-Sel İnş. Taah. Ticaret ve Ltd. Şti. ile ilgili olarak Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “ihalelere fesat karıştırmak, sahte belge ve evrak tanzim etmek” suçlarından açılmış kamu davası bulunduğu anlaşılmış olup, söz konusu firma hakkında sözleşmenin imzalandığı tarihte bir yasaklılık halinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul