İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3315
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :78
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3315
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı No: 25/c 06100 Ulus Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27972
Başvuruya konu ihale:
 2007/88650 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale İlinde Bulunan Muhtaç Ailelere Verilmek Üzere Yemek Yaptırılması ve Ev Adreslerine Teslimi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.17.97.0171/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 04.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kırıkkale İlinde Bulunan Muhtaç Ailelere Verilmek Üzere Yemek Yaptırılması ve Ev Adreslerine Teslimi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27972 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İş ortaklarında, pilot ortağın kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunmasının yeterli görülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale dokümanı arasında muhtaçların adreslerinin yer aldığı adresleri gösterir CD nin kendilerine verilen doküman arasında bulunmadığı ve bunun idare tarafından haksız olarak reddedildiği,

 

            3) İhale götürü bedel teklif olarak düzenlendiği halde, iş artışı ve iş eksilişi öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 01.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3147 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul