• Karar No: 2007/UH.Z-3321
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :90
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3321
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danışman. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.,, Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/4 GOP /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Mah. Turgutreis Cad. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27937
Başvuruya konu ihale:
 2007/144964 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.10.2007 tarih ve 08.17.90.0182/2007-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Devlet Hastanesi tarafından 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danışman. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.,’nin 01.10.2007 tarih ve 27937 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İhale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; doküman bedelinin yüksek belirlendiğinden doküman satın alamadıkları iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği ön görülmüş, iddiaların incelenmesine geçilmesi halinde ise ihale sürecine ilişkin de karar alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşılmaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul