İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3340
  • Toplantı No: 2007/058
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/058
Gündem No :20
Karar Tarihi:09.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3340
Şikayetçi:
 Av. Özgür Yılmaz, Acıoğlu Piza Yemek ve İkram Organizasyonu San.Ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, Çukur Mahallesi Adalet İş Merkezi Nu 1/7 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yavuzeli Hükümet Konağı Kat 3 Nu 32 Yavuzeli/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28107.3
Başvuruya konu ihale:
 2007/147007 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.10.2007 tarih ve 08.18.15.0177/2007-54 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  01.10.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Acıoğlu Pizza Yemek ve İkram Organizasyonu San.Ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Özgür Yılmaz,’ın 03.10.2007 tarih ve 28107.3 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İhale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Açık ihale usulü ile yapılması gereken ihalenin, dört  parçaya bölünerek pazarlık usulü ile yapıldığı böylece ekonomik ve mali yeterliğe sahip olmayan firmalara ihale edilmesinin sağlandığı,

 

            2) Taleplerine rağmen kendilerinin ihaleye davet edilmediği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda; 2007/147007 ihale kayıt numaralı ihalenin Merkez Dışı Süleyman Obası ve Kuzu Yatağı İlköğretim Okullarına taşınan öğrencilere öğle yemeği verilmesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu okullar bağımsız birer birim olduğundan, bu okullara münhasır bir ihalenin yapılması mümkün bulunmaktadır.  Dolayısıyla idarenin bağımsız bir birim hakkında ayrı bir ihale açmasında mevzuata aykırılık iddiası somut ve ciddi görülmemiştir. 

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul