İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3371
  • Toplantı No: 2007/061
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/061
Gündem No :38
Karar Tarihi:17.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3371
Şikayetçi:
 Altay Yemekçilik Temz. Turz. İnş. Tıbbi Görünt. San. ve Tic. Ltd. Şti.,, Çınarlı Mahallesi 127. Sokak No:1 Yıldırım Apt. No:3 Kat 1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğü (Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi), 13. Kat İnönü Bulvarı No:27 06490 Bahçelievler ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.10.2007 / 28030
Başvuruya konu ihale:
 2007/110734 İhale Kayıt Numaralı “Afşin Elbistan B Term. Sant. İşl. Müd. 72.000 Ad. Tabldot Yemek İmal. Dağ. Serv. ve Serv. Sonrası Hiz” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.10.2007 tarih ve 08.18.03.0188/2007-58 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi) tarafından 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Afşin Elbistan B Term.Sant.İşl.Müd. 72.000 Ad. Tabldot Yemek İmal., Dağ., Serv. ve Serv. Sonrası Hiz.” ihalesine ilişkin olarak Altay Yemekçilik Temz. Turz. İnş. Tıbbi Görünt. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 02.10.2007 tarih ve 28030 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Söz konusu ihalede benzer iş olarak resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğu malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım, servis ve servis sonrası temizlik işleri istendiği, oysa ihale üzerine bırakılan firmanın iş bitirme belgesinin Malatya 2. Ordu Komutanlığından kumanya verilerek yapılan bir işe ait olduğu, idari şartnamenin 7.4. maddesine aykırılık görüldüğünden ihalenin iptalinin gerektiği iddia edilmektedir.

 

            İdarece ihale üzerine bırakılan firmanın sunmuş olduğu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak belgeyi düzenleyen Kurumdan belgenin teyit edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinin imzasız olduğu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul