İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3456
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :89
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3456
Şikayetçi:
 Ulusal Temizlik Özel Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdüllatif Yetkin İşhanı No:66, ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Çaldıran Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü, Fatih Mahallesi Banka Sokağı No:23 65970 Çaldıran/ VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.10.2007 / 29563
Başvuruya konu ihale:
 2007/98723 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.10.2007 tarih ve 00.18.91.0078/2007-70 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çaldıran Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO)  Müdürlüğü tarafından 11.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Ulusal Temizlik Özel Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 18.10.2007 tarih ve 29563 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin 01.08.2007 tarihinde yayınlanan ilanının 7 nci maddesinde ihale doküman bedelinin 1.000,00-YTL olarak belirlendiği, 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca doküman bedelinin basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği, buna karşın söz konusu ihalede doküman bedelinin basım maliyetine göre çok yüksek olduğu ve ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte bulunduğu, yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevabında doküman bedelinin 100,00-YTL yerine sehven 1.000,00-YTL olarak belirlendiğinin belirtildiği, söz konusu mevzuata aykırılıklar nedeniyle bahse konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 12.09.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 Başvuruya  konu  ihale  idarece  iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul