İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3549
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :31
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3549
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hiz. Gıda San.Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi, Vakıf İşhanı Kat:3-4 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29818
Başvuruya konu ihale:
 2007/127062 İhale Kayıt Numaralı “Antalya İmareti Yemek Hazırlanması ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.10.2007 tarih ve 08.18.99.0022/2007-67 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 27.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Antalya İmareti Yemek Hazırlanması ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hiz. Gıda San.Tic. Ltd. Şti.’nin 19.10.2007 tarih ve 29818 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.1.(o) maddesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işletme belgesinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.2 (b) maddesindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.3 (a) maddesindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin 7.3.3 (b) maddesindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İdari şartnamenin 7.3.4 (b) maddesindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul