İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3557
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :40
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3557
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilgisayar Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Atb İşmerkezi C Blok No: 70 06370 Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü, Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad. No: 45 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28116
Başvuruya konu ihale:
 2007/95423 İhale Kayıt Numaralı “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri Malzemeli, Makineli, Ekipmanlı, Temizlik, Kalorifer Yakımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.10.2007 tarih ve 08.18.06.0177/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri Malzemeli, Makineli, Ekipmanlı, Temizlik, Kalorifer Yakımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürn. Bilgisayar Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.,’nin 03.10.2007 tarih ve 28116 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

Ön İnceleme Raporu ve eklerinin incelenmesinden; 22.10.2007  tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de 22.10.2007 tarih ve 729974 sayılı dilekçe ile şikayetten vazgeçildiği anlaşılmaktadır.

Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, iddiaların incelenmesi kapsamında sürdürülmesi söz konusu olabilecektir.

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul