İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3569
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :53
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3569
Şikayetçi:
 Emin Müth. Temz. Yem. Posta Dağ. Hizm. Turz. Teks. Oto. Tarım Hayv. Su Ürn. Deri Cenaze Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Gençlik Mahallesi ışıklar Cad. Türkay Apt. Nu 27/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kozan Devlet Hastanesi, Saimbeyli Cad. 01510 Kozan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28146
Başvuruya konu ihale:
 2007/89205 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.10.2007 tarih ve 08.18.07.G015/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kozan Devlet Hastanesi’nce 30.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Emin Müth. Temz. Yem. Posta Dağ. Hizm. Turz. Teks. Oto. Tarım Hayv. Su Ürn. Deri Cenaze Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.10.2007 tarih ve 28146 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kesinleşen ihale kararında, tekliflerinin aşırı düşük olduğu ve teklif edilen fiyatın yaklaşık maliyetin çok altında olduğu kabul edilerek, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı hususunun kendilerine bildirildiği, bu karşılık, Kanunun 36, 37 ve 38 inci maddelerinde tekliflerin ve aşırı düşük tekliflerin ne şekilde idarece değerlendirileceği hususlarına yer verildiği, ancak idarece kendilerinden aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak teklifte önemli görülen bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

              04.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile şikayetçinin teklifinin, “aşırı düşük teklif sunması nedeniyle” değerlendirilme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

          İdarenin şikayet başvurusuna verdiği cevap yazısında özetle, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olmadığından, aşırı düşük teklif sorgulaması yapmanın da imkanı bulunmadığı hususuna yer verdiği, anlaşılmıştır.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, ayrıca, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

         Bu itibarla, idarenin anılan Kanunun 38 inci maddesinde öngörüldüğü şekliyle aşırı düşük olarak tespit ettiği teklifi reddetmeden önce bu teklifle ilgili olarak teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi gerekirken, söz konusu işlemleri tesis etmeden anılan şikayetçinin teklifini değerlendirme dışı bırakması, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Diğer taraftan, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak, Kamu İhale Kurulunun 05.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3568 sayılı Kararı ile “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verildiği anlaşıldığından, başvuru konusu ihale hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul