İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3593
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :106
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3593
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İns.Kynk. Sos.Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aksaray Belediye Başkanlığı,Zincirli Bankalar Cad. 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30980
Başvuruya konu ihale:
 2007/145796 İhale Kayıt Numaralı “Kent Temizliği ve Çöp Nakli” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 08.19.63.0102/2007-74 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kent Temizliği ve Çöp Nakli” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.10.2007 tarih ve 30980 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;     Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından 05.11.2007 tarihinde yapılan Kent Temizliği ve Çöp Nakli ihalesine yönelik olarak şikayette bulundukları, şikayetlerinin idarece reddedildiği,          Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.4 üncü maddesinde; şehrin temizliğine yönelik süpürme, çöp toplama ve nakli işinin benzer iş olarak belirtildiği, ihale konusu işin adının aynı ilanda Kent Temizliği ve Çöp Nakli olarak tanımlandığı, ihale konusu iş ile benzer iş tanımının birbiri ile aynı olduğu, kamu ve özel sektörde yapılmış her türlü açık ve kapalı alan temizlik hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği, idarece yapılan düzenlemenin katılımı daralttığı, mevzuata aykırı olduğu, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 7 nci maddesinde doküman bedelinin 500,00 YTL olduğunun belirtildiği, doküman bedelinin katılımı kısıtlayacak derecede yüksek olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul