İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3663
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :70
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3663
Şikayetçi:
 Özgen Temizlik Özel Güv. İnş. Teks. Gıda Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. Kırcaali Mah. Özen Sokak Özgün İşmerkezi No: 4 Osmangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği Enidoğan Mah. Fabrika Cad. 54000 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31541
Başvuruya konu ihale:
 2007/102376 İhale Kayıt Numaralı “Hastanenin Malzemeli Genel Temizliği ve İlaçlama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.10.2007 tarih ve 08.19.97.0119/2007-63 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği tarafından 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanenin Malzemeli Genel Temizliği ve İlaçlama İşi” ihalesine ilişkin olarak Özgen Temizlik Özel Güv. İnş. Teks. Gıda Yemek San. ve Tic. Ltd Şti’nin 05.11.2007 tarih ve 31541 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuruya konu ihalede, ihale doküman bedelinin 750-YTL olarak belirlendiği, söz konusu bedelin yüksek olduğu, bu durumun rekabeti engelleyebileceği,

 

            2) İhale ilanının 4.4. maddesinde benzer iş olarak  “kamu veya özel sektörde yapılan genel temizlik işleri”nin tanımlandığı, idarenin genel temizlik işlerini benzer iş olarak belirlemesinin mevzuata aykırı olduğu, yapılan benzer iş tanımı nedeniyle kent temizliği yapan bir firmanın ihaleye katılamayacağı,

 

             İddia edilmektedir.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul