İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3668
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :76
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3668
Şikayetçi:
 Paşa İlaç. Bilgi İşlem Yemek Temz. Danışm. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi No: 62/4 Gop ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çoruh EDAŞ Trabzon İl Müdürlüğü Kemerkaya Mah. Cumhuriyet Cad. Adem Sok. No: 7 61200 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.10.2007 / 28228
Başvuruya konu ihale:
 2007/82834 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve Yemek Pişirme Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 08.18.20.0171/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çoruh EDAŞ Trabzon İl Müdürlüğü’nce 25.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve Yemek Pişirme Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç. Bilgi İşlem Yemek Temz. Danışm. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.10.2007 tarih ve 28228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada, yemek, yol  ve resmi ve dini günlerde yaptırılacak fazla çalışmaya ilişkin ödenecek ücretler ile sözleşme giderleri dahil, giyim giderleri hariç asgari işçilik maliyeti 296.868,95 YTL olarak tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif fiyatı ise, 297.949,02 YTL olup, giyim ve temizlik malzeme giderleri hariç asgari işçilik maliyeti ile arasında 1.080,07 YTL fark bulunmaktadır. Başvuru sahibinin bu miktarla her bir işçi için 2 adet iş gömleğini, teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde miktarları ve adları belirtilen temizlik malzemeleri ile ilaçlama bedelini karşılaması gerekmektedir. Başvuru sahibi teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde sayılan temizlik malzemeleri ile giyim malzemelerini nasıl karşılayacağına ilişkin proforma fatura sunulmak suretiyle belgelendirilmiş olmakla birlikte, ilaçlama giderlerine ilişkin 100,00 YTL gibi bir gider öngörülmüş, ancak bu gidere ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamede sayılan temizlik malzemeleri ve giyim giderleri belgelendirilmiş olmakla birlikte, 1.080,07 YTL ile bu giderlerin karşılanması hayatın olağan akışı içerisinde mümkün olmaması ve ilaçlama giderinin nasıl karşılanacağına ilişkin belge sunulmaması nedeniyle başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

Aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilen ve ihalede en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Hacısalihoğlu Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, aşırı düşük teklif açıklaması kalemlerinden giyim giderlerine ilişkin proforma fatura sunulmakla birlikte temizlik malzemelerine ilişkin giderlerin nasıl karşılanacağına dair belge sunulmadığından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle, ihale komisyonunun bu hususa ilişkin kararının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonu kararının ikinci teklifin belirlenmesine ilişkin kısmının iptal edilerek ikinci en avantajlı teklif sahibi belirlenmesi hususunda yeniden karar alması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul