İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3669
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :77
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3669
Şikayetçi:
 Konya Turz. Oto. Nak. ve Petr. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti, Fetih Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 136 Karatay/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık Binası 1.Kat 42018 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29914
Başvuruya konu ihale:
 2007/156100 İhale Kayıt Numaralı “2007/2008 Eğitim Yılı Engelli Öğrenci Taşıma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 08.19.12.0171/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 11.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007/2008 Eğitim Yılı Engelli Öğrenci Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Konya Turz. Oto. Nak. ve Petr. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti’nin 15.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2007 tarih ve 29914 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, idari şartnamenin 2 nci ve 5 inci maddelerinde yer alan ihale saatlerinin farklı olmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalenin, İhale komisyonunun 25.10.2007 tarihinde onaylanan kararıyla,  ihaleye verilen tek teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edildiği, başvurunun da ihalenin iptal edilmesine karşı yapılmadığı anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul