İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3670
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :79
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3670
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Melikgazi Belediyesi, Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Nu 34 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28433
Başvuruya konu ihale:
 2007/100147 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Sokak Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması, Nakli ve Umumi Wc’lerin Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 08.18.28.0177/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Melikgazi Belediyesi’nce 12.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde Sokak Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması, Nakli ve Umumi Wc’lerin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.10.2007 tarih ve 28433 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihale 2007/UH.Z-3293 sayılı KİK kararıyla iptal edildiğinden başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanı ile idari şartname arasında gelir tablosu oranları bakımından fark bulunduğu,

 

            2) İdari şartnamede ciro ile ilgili olarak istenen oranların mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Ortak girişimde pilot ortak dışındaki ortaklardan ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname istenmeyerek mevzuata aykırı hareket edildiği,

 

            4) Benzer iş tanımının ihale konusu işe uygun olmayacak şekilde belirlendiği,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 08.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3293 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul