İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3683
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :101
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3683
Şikayetçi:
 Avşaroğulları Et Ürünleri Yemek Ürt.Ve Dağ. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd.Şti. Gıda Toptancılar Sitesi J Blok No: 4 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İrfan Baştuğ Cad. Kurtdereli Sokak Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.11.2007 / 31946
Başvuruya konu ihale:
 2007/131993 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 08.2030.0148/2007-58 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmetleri’’ ihalesine ilişkin olarak Avşaroğulları Et Ürünleri Yemek Üret. ve Dağ. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.11.2007 tarih ve 31946 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhale sürecinin durmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İhalede anahtar teknik personel olarak aşçıbaşı ve diyet aşçısı öngörüldüğü, personele ait Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu veya Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş toplu organizasyon ve mönü planlama konularında kurs bitirme eğitim belgesi ile belgelendirecektir düzenlemesi yapılarak mevzuata aykırı davranıldığı;   

 

            İddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; 30.10.2007 tarihinde ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği, ihale yetkilisince de iptal kararının onaylandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 30.10.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul