İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3730
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :49
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3730
Şikayetçi:
 Aydo Yemek Unlu Mamul. Gıda Dağt. Hizm. Ltd. Şti., Şehirlerarası Otobüs Terminali Kat 1 Yeşilkent SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Çarşamba Şeker Fabrikası, Ayvacık Yolu Üzeri 55501 Çarşamba/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30145
Başvuruya konu ihale:
 2007/126968 İhale Kayıt Numaralı “İşçi Yemekhane Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.11.2007 tarih ve 08.19.30.0177/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çarşamba Şeker Fabrikası’nce 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçi Yemekhane Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Aydo Yemek Unlu Mamul. Gıda Dağt. Hizm. Ltd. Şti.,’nin 05.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.10.2007 tarih ve 30145 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece aşırı düşük sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, ihalenin personel çalıştırmaya dayalı olmasına rağmen öğün/adet üzerinden ihale edilerek asgari işçilik maliyetinin belirsizleştirildiği,

 

            2) İhale üzerine bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 56.1 inci maddesinin son paragrafında; “Fabrikamızdaki işçi personelimizin emekli edilmesi veya kendi istekleri ile emekli olması durumunda, Ramazan ayında, resmi ve dini bayramlarda pişirilecek yemek sayısı azalacağından dolayı yüklenici tarafından herhangi bir itirazda bulunamayacaktır.”  düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin 56.3 üncü maddesinde; “Yüklenici elemanları çalıştıkları süre içindeki öğün yemeklerini tabldot yemekten bedelli yiyebilirler.” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin 56.7 nci maddesinde; “İşçilerin iş yerine geliş ve gidişleri yüklenici tarafından temin edilecek, idareden herhangi bir vasıta talep edilmeyecektir.” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin 56.12 nci maddesinde; “Aşçıların günlük iş elbiselerinin beyaz olması ve bu elbiselerin günlük değiştirilmesi ve temiz olması, aşçıların iş esnasında kullandığı elbise ile servis anındaki iş elbiselerinin aynı olmaması, servis dağıtımında beyaz önlük ile kep takmış olmaları. Garsonların günlük temizlik işlerinde kullandıkları elbise ile yemek dağıtımında kullandıkları elbiseler ayrı ayrı olacaktır. Bu elbiseler kirli ve lekeli olmayacak, temiz ve pak olacaktır. Aşçı yardımcıları ise aşçıların giydiği elbiselerin aynısını giyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Yaklaşık maliyet hesabına resmi ve dini bayramlar ile tatil günlerinde yapılacak çalışmalara ilişkin herhangi bir kalem konulmamıştır. Oysa ki İdari Şartnamenin 56.1 inci maddesinin son paragrafından resmi ve dini bayramlar ile tatil günlerinde işçi çalıştırılacağı öngörülmektedir.

 

Bununla birlikte İdari Şartnamenin 56.1 inci maddesinin son paragrafında resmi ve dini bayramlar ile tatil günlerinde kaç işçi çalıştırılacağının net olarak belirtilmediği, İdari Şartnamenin 56.3 üncü maddesindeki düzenlemeden işçilere ait yemek bedelinin yükleniciye ait olup olmadığının net olarak anlaşılamadığı, İdari Şartnamenin 56.7 nci maddesinde işçilerin yol giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtilmesine rağmen yaklaşık maliyet hesabında yol ücretine yer verilmediği ve teklif fiyata dahil olan kalemler arasında yol giderinin gösterilmediği, İdari Şartnamenin 56.12 nci maddesinden giyecek giderinin net olarak yükleniciye ait olup olmadığının anlaşılmadığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamedeki düzenlemelerde; resmi ve dini bayramlar ile tatil günlerinde kaç işçi çalıştırılacağının net olarak belirtilmediği, işçilere ait yemek bedelinin yükleniciye ait olup olmadığının net olarak anlaşılamadığı, işçilerin yol giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtilmesine rağmen yaklaşık maliyet hesabında yol ücretine yer verilmediği, giyecek giderinin net olarak yükleniciye ait olup olmadığının anlaşılamadığı gerekçeleriyle, asgari işçilik maliyetinin tespiti ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması mümkün olmamakta ve ihalenin bu şekilde karara bağlanmasına imkan bulunmamaktadır. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul