İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3750
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :73
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3750
Şikayetçi:
 Mehmet YILMAZ Topsöğüt Kasabası Malatya Caddesi MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Topsöğüt Belediye Başkanlığı, MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.10.2007 / 30431
Başvuruya konu ihale:
 G30431 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Bünyesindeki Otobüslerin Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 08.20.49.G012/2007-71 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Topsöğüt Belediye Başkanlığı tarafından 14.07.2006 tarihinde yapılan “Belediye Bünyesindeki Otobüslerin Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Mehmet YILMAZ’ın 25.10.2007 tarih ve 30431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Malatya merkeze bağlı Topsöğüt Belediyesi tarafından 2006 yılında belediye bünyesindeki otobüslerin ihale yolu ile özelleştirildiği, ihale üzerinde kalan firmanın yıllık 125.000,00 YTL teklif verdiği, belediyenin otobüslerden yıllık kazancının 438.000,00 YTL olduğu, belediye başkanının bazı şahıslar kazansın diye halkın otobüslerini özelleştirdiği, ihaleyi kazanan firmanın kendi bünyesindeki araçları sattığı, ayrıca 2 aracın ihale edilmeden firmaya verildiği ve ihaleye fesat karıştığı, otobüs firmasının bilet vermeyerek vergi kaçırdığı, araçların yolcu kapasitesinin üstünde yolcu taşıdığı, sefer listelerinin sürekli değiştiği, araçlarda yolculara yapılan muameleden memnun olmadıkları iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçe ve eklerinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul