İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3792
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :30
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3792
Şikayetçi:
 Zengi Temz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Şube Sok. Kilim İş Merkezi No:1 Kat:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Turgut Özal Bulvarı Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33440
Başvuruya konu ihale:
 2007/143416 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.20.93.0041/2007-77 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengi Temz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti’nin 16.11.2007 tarih ve 33440 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesine ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından benzer iş olarak belirlenen işin ihale konusu işin adıyla aynı nitelikte olduğu, bu belirlemenin ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

2) İhale konusu işin sadece hastane temizlik hizmetlerinden oluşmadığı, bahçenin                  otoparkın temizliği, bahçe düzenlemesi ve bakımını da içerdiği, bu sebeple idari  şartnamedeki benzer iş tanımının kapsamının belirsizlik yaratacak şekilde düzenlendiği,

 

3) Söz konusu ihaleye verilen teklif sayısıyla doküman satın alan firma sayısı birlikte değerlendirildiğinde yeterli rekabetin sağlanamadığının görüleceği,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul