İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3848
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :110
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3848
Şikayetçi:
 Bektaşlar Motorlu Araçlar ve Nakliye Tic. Ltd. Şti. Uğur Mumcu Cad. 94/9, 06700, G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Müdürlüğü Yapracık Köyü, Eskişehir Yolu 23. Km, 06502, Etimesgut /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33754
Başvuruya konu ihale:
 2007/132525 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma, Vardiya, Nöbetçi Araç ve Ring Servislerinin Yaptırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 08.21.17.0097/2007-56 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Müdürlüğü tarafından 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Personel Taşıma, Vardiya, Nöbetçi Araç ve Ring Servislerinin Yaptırılması İşi ihalesine ilişkin olarak Bektaşlar Motorlu Araçlar ve Nakliye Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarih ve 33754 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu iş için istenen araçlarla ilgili İdari Şartname ve Teknik Şartnamede yapılan düzenlemelerin belirli bir marka ve modeli belirttiği, bunun rekabeti önlediği iddia edilmektedir.

 

             Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibi tarafından 09.10.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı, 15.10.2007 tarihinde ihaleye teklif verdikten sonra aynı tarihte ihale dokümanının içeriğine yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayet başvurusu üzerine süresi içinde herhangi bir karar almadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında isteklilerin, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacakları düzenlenmiştir.

 

 

           Ayrıca, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesinde ise;

 

          “(3) İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir. İhale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceğinden ihaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İhale günü istekliler tarafından dokümana yönelik olarak yapılan şikayet başvurusu teklif verildikten sonra yapıldığı kabul edilir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. İhale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

         Dolayısıyla başvuru sahibinin söz konusu ihaleye teklif verdiğinden şikayet ehliyetine haiz bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

         İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin olarak Özer Tur Taşımacılık İnş. Kuyum. Sigorta Aracılık Otom. San. Tic. İth. ve İhr. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarih ve 33751 sayılı itirazen şikayet başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul