İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3851
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :137
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UH.Z-3851
Şikayetçi:
 Ahmet Likoğlu, Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Cad. Çamlık Sokak 67300 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü,
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 33985
Başvuruya konu ihale:
 “81 Taşıma Merkezindeki 14.000’e Yakın Öğrenciye Kuru Gıda Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 08.21.35.0102/2007-85 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  yapılan “81 Taşıma Merkezindeki 14.000’e Yakın Öğrenciye Kuru Gıda Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Likoğlu, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı’nın 21.11.2007 tarih ve 33985 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

İhalelere yönelik yapılacak başvurular hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Zonguldak Merkez İlçe, Alaplı, Devrek, Çaycuma, Kdz-Ereğli, Gökçebey İlçelerinde bulunan 81 taşıma merkezi İlköğretim Okuluna 14.000’e yakın öğrenciye öğlen yemeği verilmesi işinin 28.08.2006 tarihinde yapılan ihale ile Özkeskin Gıda Ltd. Şti.’ne verildiği, bu kadar geniş bir alana yayılmış ve önemli büyüklükte bir ihalenin tek bir firmaya verilmiş olmasının anlaşılır olmadığı, ihale şartları değiştirilerek ve rekabet etme koşullarının önü kesilerek Zonguldak ve İlçelerinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri içinde yeterli sayıda yemek üretim ve taşıma işi yapacak firma bulunmasına rağmen marjlar ve oranların yükseltilmesi ve işin bir merkezde toplanması suretiyle, ihalenin bir firmaya ihale edilmesinin şaşırtıcı olduğu, ihalenin bir yıllık maliyetinin 3.780.000,00YTL gibi bir rakama ulaştığı, iş deneyim belgesinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin % 70’i oranında gerçekleştirilmiş olma şartı getirildiği, bu ise günde en az 10.000 adet öğün ve  bir yılda 2.650.000,00YTL kapasiteye ulaşmak demek olduğu, rakamların bu kadar yüksek seviyeye çıkarılmasının ihaleye başka firmalar katılmasın anlamına gelmek olduğu, verilecek yemek sayısının % 50’si oranında kapasite raporu istenmesinin yeterli olduğu, yemek verilecek öğrenci sayısının Zonguldak Merkez İlçede 2.000 kişi, diğer İlçelerde ise 12.000 kişi olmasına rağmen ihalenin Zonguldak merkezde yapılarak bir firmaya verilmeye çalışıldığı, hizmetin 60-70 km uzağa taşınarak yapılmaya çalışıldığı, böylece sağlığa zarar verildiği ve maliyetin arttığı, merkez ve ilçelerde odalara kayıtlı çok sayıda TSE-ISO Kalite Güvence Sistemi ve HCCP Belgeli çok sayıda firmanın bu durumdan rahatsız olduğu, rekabet ortamının ellerinden alındığını beyanla, böyle bir ihalenin ilçeler bazında ayrı ayrı yapılmasının daha verimli ve adaletli olacağı, daha kaliteli hizmet verileceği ve çok sayıda firmanın bu işten para kazanabileceğini iddia ettikleri, oda yönetimlerini bu konuda uyardıkları, 81 taşıma merkezinde 15.000’e yaklaşan öğrenciye verilen öğle yemeği işinin ilçeler bazında ihaleye çıkarılması hususunu arz ettikleri iddia edilmektedir.

 

Başvuru dilekçesinde, idarenin ve ihalenin adının belirtilmediği, ihale kayıt numarasının bulunmadığı, ihale için “28.08.2006 tarihinde yapılan 81 taşıma merkezinde 14.000’e yaklaşan öğrenciye öğle yemeği (kuru gıda) verilmesi ihalesi” ifadesine yer verildiği, Kurum kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda; Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 2007/81087 ihale kayıt numaralı “86 Taşıma Merkezindeki 15.062 Öğrenciye Kuru Gıda Verilmesi” ihalesine çıkıldığı, ancak 15.08.2007 tarihinde yapılan ihalenin 17.09.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2998 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile iptal edildiği, idarece aynı konuda 2007/158397 ihale kayıt numarası ile yeniden ihaleye çıkıldığı, ihalenin 26.11.2007 tarihinde yapıldığı, başvurunun bu yeni ihaleye yönelik olduğu konusunda dilekçede bir bilgi bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olmaması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul