İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3893
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :40
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3893
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 14280 Gölköy Kampüsü BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2007/151547 İKN|li “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 08.21.53.0167/2007-84 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak 23.11.2007 Tarihli Başkanlık İsteminde ihale mevzuatına aykırılık iddialarının yer aldığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Başkanlık İsteminde özetle;

 

“16.11.2007 tarih ve 33357 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Bolununsesi Gazetesi ve Özel Özköroğlu Güvenlik Eğt. Ltd. Şti. sahibi Kamuran Alagözoğlu adına imzasız dilekçede özetle;

12 Kasım tarihinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün, 87 Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı ihalesinden tam 20 gün önce ihale günü yaşanacakları tespit ettiği ve Rektör Atilla Kılıç´ı bu konuda uyardığı, Rektörün de bu konuda duyarsız kalması karşısında hazırladığı yazı metnini Bolu Milletvekillerine, Rektör´e ve birçok kişiye mail attığı,

 

Rektöre hitaben yazıp gönderdiği mailde;

Sayın Hocam, sizinle birebir görüşmemizde de anlattığım gibi, benim özel güvenlik firmam çok düzgün iş yapmasına rağmen ağzıyla kuş da tutsa, öyle anlaşılıyor ki üniversiteden iş alamayacak. Ne yazık ki bu kanıya varmış bulunuyorum artık, şöyle ki;

Benim yanımdaki muhabir çocuk (kendisi Elazığlıdır. Yani Genel Sekreter Turabi Bey´in hemşehrisi olur) Turabi Şahin´i ziyaret etti geçen hafta. Burada Turabi Bey özel güvenlik ihalesini yine aynı firmaya vereceklerini bizzat ifade etmiş. İnanın şok oldum. Koskoca bir Üniversitede l trilyonluk hizmet işinin ihalesi yapılmadan, alacak firmanın belli olması ve bunun fütursuzca ifşa edilmesi son derece üzücü ve düşündürücüdür. Bu olay İzzet Baysal Üniversitesi´nde, İzzet Baysal´ın kemiklerini sızlatacak bir davranıştır. Böyle bir oyuna bir Bolulu olarak kesinlikle müsaade etmeyeceğimin bilinmesini istiyorum. Size daha öncede söylediğim gibi bu ihaleye benim firmamın girebilmesinin önü % 40 deneyim istenerek kesilmiştir. Yani bu ihalede önceden anlaşmalar yapılarak daha öncede size bahsettiğim gibi % 25 kar ile ihale verilecek ve devlet tam 250 bin YTL zarara uğratılacaktır. Bütün bunların senaryosu çok önceden yazılmıştır. Size daha önceki görüşmemizde, "İş deneyim oranının % 30´a indirilmesini sağlayın , bunu da daha önce şartname alan firmalara 10 gün önceden bildirin, bu şekilde benim girdiğim ihalede firmalar arasında önceden anlaşma- paslaşma işleri çevrilemeyeceği için de devletimiz 250 milyar zarar etmekten kurtulmuş olacak" demiştim. Bu konuda hiçbir adım atmadınız. İhale ayın 12´sinde olduğuna göre ve ihale tarihinden 10 gün önce bu konuda zeyilname yapılıp şartname alan firmalara bildirilmesi gerekiyordu. Henüz süre geçmiş değil ama o günden beri telefonlarıma çıkmayışınız, üzülerek belirtmeliyim ki, sizin bu konuda herhangi bir adım atmaya niyetiniz olmadığı yönünde düşünce ve endişelerimi artırmıştır. Başta da söylediğim gibi; bu ihalede iş deneyiminin % 30´a indirilmesi üniversitenin direk karına olacak bir uygulama olacaktır. Hatta ihalenin benim firmama verilmeyeceğini bile bile ihaleye girmem bana 2 milyar gibi bir dosya masrafı (zarar) yapmama neden olurken, üniversitemiz 250 milyar kazançlı çıkacaktır. Bütün bunlar gözardı edilecek küçük ayrıntılar değildir. Sizden istediğim iş deneyim oranının % 30´a düşürülmesini sağlayarak ihalede rekabet ortamının yaratılmasına yardımcı olmanızdır. Ben yukarıdaki iddialarımdan dolayı sizden özür dilemeye hazırım. Ama bu iddialarım doğru çıkarsa Üniversitemiz yönetimine karşı düşüncelerim ve bakış açım doğal olarak değişecektir.”  hususlarına yer verdiği,  

 

İhalenin (12 Kasım 2007) yapıldığı, 8-9 firma şartname almasına rağmen, ihaleye 5 firmanın geldiğini ve sadece 2 firmanın teklif verdiğini 13 Kasım itibari ile öğrendiği, yani iddialarının aynen gerçekleştiği, ihaleye fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı belli olan bu ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, ihalenin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1) Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) Ayrıca şikayet konusu hususların incelenebilmesi amacıyla şikayet dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin, Yüksek Öğretim Kurumuna bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyoruz. 

 

 

 

            Kazım ÖZKAN                                                   Adem KAMALI               

                Kurul Üyesi                                                       Kurul Üyesi 

                                                          

                                                                                                      

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul