İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3904
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :52
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3904
Şikayetçi:
 Atak İnşaat Nak. Turz. Teks. Mad. Gıda Toplu Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Kaledere Mahallesi Niksar Caddesi No: 4/a Ünye/ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Saray Mahallesi Ulukonak Caddesi No:5 PK:52089 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30606
Başvuruya konu ihale:
 2007/114162 İhale Kayıt Numaralı “Ordu Merkez İlçede Taşıma Kapsamında Olan Öğrencilere Öğle Yemeği Olarak Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.11.2007 tarih ve 08.19.49.0182/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 07.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ordu Merkez İlçede Taşıma Kapsamında Olan Öğrencilere Öğle Yemeği Olarak Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atak İnşaat Nak. Turz. Teks. Mad. Gıda Toplu Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  26.10.2007 tarih ve 30606 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin incelenmek üzere idaresine bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleyi kazanan firmanın sunmuş olduğu “TS 8985 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” nin geçerliliğinin olmadığı,

 

            2) Ceylan Veterinerlik Gıda Kırt. Nak. İnş. Mob. Hizm. İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile Filiz Gıda Tar. Hay. Amb. Teks. İnş. Tur. Nak. Top. Tem. Oto. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin gayri resmi ortak olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kiralamış olduğu işyerinin anılan bu üçüncü firmaya ait olduğu,

 

            3) Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye aynı firmaların davet edildiği ve ihaleye Filiz Gıda Tar. Hay. Amb. Teks. İnş. Tur. Nak. Top. Tem. Oto. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına vekaleten katılan Gökhan EKER’in ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

10.09.2007 tarihli birinci ihale komisyonu kararı ile, ihale Ceylan Veterinerlik Gıda Kırt. Nak. İnş. Mob. Hizm. İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakılırken ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak, Atak İnşaat Nak. Turz. Teks. Mad. Gıda Toplu Temz. San ve Tic. Ltd. Şti.-Nazlılar Gıda Sanayi Top. Tem. A.Ş. Ortak Girişimi belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standartlara ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 başlıklı maddesinde; “7.3.4.1 Malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler işi ile ilgili geçerlik süresini doldurmamış TSE 8985 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi aslı ya da noter tasdikli sureti.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ceylan Veterinerlik Gıda Kırt. Nak. İnş. Mob. Hizm. İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) aldığı 52/428 nolu TSE 8985 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesini ihale kapsamında idareye sunmuştur.

 

Atak İnşaat Nak. Turz. Teks. Mad. Gıda Toplu Temz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin (pilot ortak-başvuru sahibi) 14.09.2007 tarihinde Ceylan Veterinerlik Gıda Kırt. Nak. İnş. Mob. Hizm. İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin anılan belgesinin geçerli olmadığı yönünde idareye itirazı üzerine, idarenin konuyu TSE ye  19.09.2007 tarih ve 16639 sayılı yazı ile sorduğu, TSE nin 03.10.2007 tarih ve 198387 sayılı idareye verdiği cevabi yazıda, “anılan kişiye ait Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin 03.10.2007 tarihi itibariyle iptal edildiğinin” belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmakla birlikte 26.10.2007 tarihli beşinci ihale komisyonu kararı ile Ceylan Veterinerlik Gıda Kırt. Nak. İnş. Mob. Hizm. İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi, TSE nin 03.10.2007 tarih ve 198387 sayılı idareye verdiği cevabi yazına istinaden değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin bu konuda idareye başvurmadan doğrudan Kuruma başvurduğu tespit edildiğinden anılan iddia, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

Başvuru sahibinin 2 nci iddiası olan, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ihaleye katılan Filiz Gıda Tar. Hay. Amb. Teks. İnş. Tur. Nak. Top. Tem. Oto. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin gayri resmi ortak olduğu, daha önce yapılan ihalelerde sunulan kira sözleşmeleri incelendiğinde bu durumun anlaşılması mümkün iken idarece göz ardı edildiğine ilişkin olarak;

 

Ceylan Veterinerlik Gıda Kırt. Nak. İnş. Mob. Hizm. İşl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ihale kapsamında sunmuş olduğu 26.10.2005 tarih ve 6419 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde şirket ortaklarının Mustafa Ceylan ve Hüseyin Kılıç olduğu;

 

Filiz Gıda Tar. Hay. Amb. Teks. İnş. Tur. Nak. Top. Tem. Oto. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale kapsamında sunmuş olduğu 06.05.2007 tarih ve 6298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde şirket ortaklarının Duygun Akgüre ve Baki Akgüre olduğu görüldüğünden anılan iki tüzel kişilik arasında resmi bir ortaklık ilişkisinin olmadığı,

 

Filiz Gıda Tar. Hay. Amb. Teks. İnş. Tur. Nak. Top. Tem. Oto. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale kapsamında bir yemek fabrikası ya da yemekhane ile yaptığı herhangi bir sözleşmenin ihale işlem dosyasında mevcut olmadığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının ihale işlem dosyası üzerinden anlaşılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle de iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde; “Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü mevcuttur.

 

Başvuruya konu ihalenin açık ihale ile yapılan 2007/114162-İKN´li Ordu Merkez İlçede Taşıma Kapsamında Olan Öğrencilere Öğle Yemeği Olarak Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” alımı ihalesi olduğu, bahse konu ihalenin ise pazarlık usulü ile yapıldığı dikkate alındığında anılan Yönetmelikte yer alan “Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmüne aykırı olarak Kuruma başvuru yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle anılan iddia iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

İddiaya ilişkin olarak, Ordu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 27.11.2007 tarih ve 3132 sayılı yazı ile anılan pazarlık usulü yapılan ihaleye ilişkin olarak bilgi istenilmiş, idare tarafından Kuruma gönderilen 27.11.2007 tarih ve 21614 sayılı cevabi yazıda, 2007/147986 İKN’li “Ordu Merkez İlçede Taşıma Kapsamında Bulunan Öğrencilere Öğle Yemeği Olarak Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve  Sonrası Hizmet Alımı İhalesine”  katılan istekliler ile katılan vekil ve temsilcileri bildirilmiş, ihale üzerinde bırakılan Filiz Gıda Tar. Hay. Amb. Teks. İnş. Tur. Nak. Top. Tem. Oto. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına vekaleten Gökhan EKER’in ihaleye teklif verdiği anlaşılmıştır.

 

Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığının 14.11.2007 tarih ve 190 sayılı yazısında, “Gökhan EKER hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 09.10.2006 tarihinde Kamu Davası açılmıştır.” denilmiş ve bu konudaki bilgi ve belgeler yazı ekinde gönderilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinin (a) bendinde, “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.” hükmü,

 

“Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (e) bendinde, “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

            “Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

“İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde, “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

 

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

 

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

 

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü,

 

“İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinde, Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

 

Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

 

            Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

            Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.” hükmü,

 

yer almaktadır.

 

Filiz Gıda Tar. Hay. Amb. Teks. İnş. Tur. Nak. Top. Tem. Oto. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına vekaleten Gökhan EKER’in 09.10.2006 tarihinden itibaren kamu ihalelerine katılması yasak olduğu anlaşıldığından, anılan kişi hakkında Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı, 17 nci maddesine göre ise yasak davranışta bulunduğundan anılan Kanunun 58 ve 59 uncu maddeleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere konunun idaresine bildirilmesinin yerinde olacağı anlaşılmıştır.

           

          Açıklanan nedenlerle,

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Yukarda belirtilen hususun değerlendirilmek üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 6 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği ve geçerli tek teklifin bulunduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede oluşmamıştır.

 

          2- Şikayete konu ihalede işin miktarı 1912 taşımalı öğrenciye 338.424 öğün öğle yemeğidir. İdari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı maddesi ile Sözleşme tasarısının “Diğer hususlar” başlıklı 37 nci maddesinde; “4-Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında yemek verilen öğrenci sayısında %20 artış ve eksiliş olacağı yüklenici firma tarafından peşinen kabul edilecek ve artış ve eksilişlerde öğrencilere aynı fiyat üzerinden yemek verilecektir.” düzenlemesine, Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde ise; “a- Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında yemek verilen öğrenci sayısında %30 artış ve eksiliş olacağı yüklenici firma tarafından peşinen kabul edilecek ve artış ve eksilişlerde öğrencilere aynı fiyat üzerinden yemek verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde; “… birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede ihalenin teklif birim fiyat almak suretiyle ihalenin yapılacağı belirtilmektedir.

           

İdari şartname ve sözleşme tasarısında yer alan düzenlemeler ile mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, idari ve teknik şartnamede iş artışı oranının uyumlu düzenlenmemesi ve 4735 sayılı Kanunda belirtilen orandan farklı belirlenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Bu aykırılık işin miktarında belirsizliğe neden olmakta, bu da teklifin sağlıklı oluşturulmasını ve tekliflerin değerlendirilmesini etkilemektedir.

 

          3- İdari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde, “Verilecek olan yemek hizmeti işinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağına ve harici; gayri sıhhi müessese ruhsatı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan yemek fabrikası ya da yemekhane ile anlaşma yapacağına ve hizmetin yerine getirileceğine dair noter onaylı taahhütname, ihale üzerinde kalan istekli sözleşme süresince yemek fabrikası ya da yemekhane ile yapılan noter onaylı sözleşmeyi idareye ibraz edecektir.” düzenlemesi,

 

          “Diğer hususlar” başlıklı maddesinde, “Hizmetin ifası esnasında yüklenici firmanın yemek fabrikasında, yemekhanesinde ya da mutfağında olağan dışı bir gelişme sonucu herhangi bir nedenle (tadilat, onarım, yangın vb. nedenlerle) kullanılamaz duruma gelmesinden dolayı ihale miktarı kadar yemeği dışarıda yaptıracağı aynı şartları taşıyan diğer bir yemek fabrikası, yemekhane ve mutfak ile anlaşma yaptığına ait noter onaylı sözleşme getirecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde yer alan; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…

…Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir….” hükmü ile makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu ve taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulmasının yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İdari şartnamede yer alan söz konusu düzenlemeden, isteklilerin ihale konusu işi yerine getirmek için başka bir yemek fabrikası veya yemekhane ile anlaşma yapacağı; yine olağan dışı durumlar için de başka bir yemek fabrikası veya yemekhane ile anlaşma yapılacağı, sonuç olarak isteklinin kendi yemek fabrikası veya yemekhanesi olsa bile başka bir tesis kiralayacağı anlaşılmaktadır. Bu  düzenleme anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil etmekte rekabeti daraltmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat aykırılıkları nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

Adem KAMALI   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul