En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-395
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-395 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3950 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :55
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-395
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Karaağaç Belediyesi, İSKENDERUN/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2089
Başvuruya konu ihale:
 2006/184571 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2007 tarih ve 08.03.23.0102/2007-10 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Karaağaç Belediyesi’nce 05.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak 26.01.2007 tarih ve 2007/32 sayılı Başkanlık İstemi´nin ekinde yer alan “vatansever” başlıklı isimsiz, imzasız ve adressiz 22.01.2007 tarih ve 2089 sayı ile Kurum evrak kayıtlarına alınan dilekçede ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

            26.01.2007 tarih ve 2007/32 sayılı Başkanlık İstemi ekinde yer alan “Türkiye Milleti Adına Vatansever” başlıklı, “Türkiye Vatansever Vatandaşı” ibareli ancak isim, imza ve adres bulunmayan, 22.01.2007 tarih ve 2089 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçede; İskenderun Karaağaç Belediyesi tarafından yapılan 2006/184571 ihale kayıt numarası ile 05.01.2007 tarihinde yapılan Karaağaç Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan 6 Mahallede Çöp Toplama, Nakliye ve Temizlik İşçiliği ihalesine katılan Akdeniz Mutfağı Yemekçilik Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ihaleye en düşük fiyat teklifi vererek en avantajlı teklif konumunda olduğu duyumunu aldıkları, işin niteliğine bakıldığında işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan çöp toplama ihalesi olduğu, ihale ilanının 4.4 üncü maddesinde “bu ihalede benzer iş olarak şehir temizliğine yönelik süpürme, çöp toplama ve taşınması işi benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesi bulunduğu, ihale komisyonunun ilk oturumda ihaleye katılan 4 firmanın da ihale dosyasında eksiklik olmadığı yönünde tutanak tuttuğu duyumunu aldığı, ancak ihaleye katılan Akdeniz Mutfağı Yemekçilik Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Ticaret Sicil Gazetesini incelemesi sonucunda amaç ve kapsamda çöp toplama, taşıma ve süpürme işlerinin bulunmadığı, Akdeniz Mutfağı Yemekçilik Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin benzer iş tanımında belirtilen yönde iş bitirme veya iş deneyim belgesine nasıl sahip olduğu hususunun akıllarda soru yarattığı, Türk Ticaret Kanununa göre ticaret şirketlerinin ancak şirket ana sözleşmesinde yazılı işletme konularında faaliyet gösterebilecekleri, çöp toplama işlerinin temizlik işi kapsamında sayılamayacağı için Akdeniz Mutfağı Yemekçilik Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin çöp toplama, süpürme işlerine ait ihaleye katılamayacağı, bu firmanın ihale dışı bırakılması gerekirken bırakılmadığı ve en avantajlı fiyat veren firma konumuna getirildiği duyumunu aldığı, Akdeniz Mutfağı Yemekçilik Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ve ikinci en avantajlı teklif sahibi olan Erhan Nakliyat Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin asgari işçilik maliyetinin de altında teklif verdikleri, asgari işçilik maliyetini sağlamayan Akdeniz Mutfağı Yemekçilik Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne ihale verilmesinin düşündürücü olduğu, ihale ilanının 4.3.3 üncü maddesinde “İhale konusu hizmetin yürütülebilmesi için gerekli olan araç ve makinelerin listesi aşağıda belirtilmiş olup 3 adet sıkıştırmalı 7+1 çöp kamyonu 1 adet traktör, idare tarafından yükleniciye kullanılması için verilecektir. Geriye kalan araçlardan 1 adet kontrol aracı için isteklinin kendi malı veya kiralık (taahhüt) olma şartı aranacaktır. Kiralık araçlarda kira taahhütnamesi ile kiralanan aracın ruhsat fotokopisi noter onaylı olacaktır” düzenlemesinin bulunduğu,   bu maddede yer alan “geriye kalan araçlardan” ibaresine dayanılarak bir çok araç istenebileceği, bu düzenlemenin Kamu İhale Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul