İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3961
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :25
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3961
Şikayetçi:
 Bilge Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Tahılpazarı Mahallesi A. Menderes Bulvarı Emel İşhanı K.3 D.17 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Yurkur Kayseri Bölge Müdürlüğü, Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad. No: 45 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.11.2007 / 32213
Başvuruya konu ihale:
 2007/134393 İhale Kayıt Numaralı “Yurtkur Kayseri Bölge Müd. Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Yozgat, Kırşehir, Kervansaray, Kaman, Mucur, Sivas ve Hatice-Sefer Dursun Yurt Müdürlükleri 62 Personel ile Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.20.47.0171/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yurkur Kayseri Bölge Müdürlüğü’nce 19.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yurtkur Kayseri Bölge Müd. Bağlı Erciyes, Gevher Nesibe, Yozgat,  Kırşehir, Kervansaray, Kaman, Mucur, Sivas ve Hatice-Sefer Dursun Yurt Müdürlükleri 62 Personel ile Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bilge Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.,’nin 25.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.11.2007 tarih ve 32213 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif miktarı aşırı düşük olduğu halde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Asgari işçilik maliyeti, yol ve yemek giderleri ile % 3 sözleşme giderleri dahil, giyim giderleri hariç 780.319,45 YTL olarak belirlenmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeli 781.758,00 YTL olup teklif ile asgari işçilik maliyeti ile arasında, 1.438,55 YTL’lik bir fark bulunmaktadır. Bu miktar ile isteklinin 62 işçi için özellikleri teknik şartnamede belirtilen giyim malzemeleri ile  İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde yer verilen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedelini karşılaması gerekmektedir.

 

İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet cetvelinin hangi gerekçelere dayanılarak, hangi fiyatların baz alınarak belirlendiği anlaşılamamakla birlikte, bir işçi için 250 YTL giyim gideri öngörülmüş ve bu öngörü dikkate alındığında 15.500,00 YTL giyim için yaklaşık maliyet hesaplaması yapılmıştır. Ancak, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeline ilişkin herhangi bir yaklaşık maliyet rakamına rastlanmamıştır.

 

Bu nedenle, ihale kararı iptal edilerek, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde sunulan tekliflerin mevzuata uygun olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak suretiyle, aşırı düşük teklif açıklamaları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale kararının iptal edilerek, sunulan tekliflerin mevzuata uygun olarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul