İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3965
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :30
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-3965
Şikayetçi:
 En-Kay Tur. İnş. Temz. Hiz. Teks. Hayv. Akaryakıt İth. ve İhrc. Tic. Ltd. Şti., Cevizlidere Mah. 7. Sok. Demirler Palmiye İş merkezi, No:4/7 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karatay Belediye Başkanlığı, Civar Mah. Aslanlı Kışla Cad. No:5 42030 Karatay / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 35079
Başvuruya konu ihale:
 2007/149552 İKN|li “Park-Bahçeler İşçilik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.21.95.0167/2007-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karatay Belediye Başkanlığı tarafından 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park-Bahçeler İşçilik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak En-Kay Tur. İnş. Temz. Hiz. Teks. Hayv. Akaryakıt İth. ve İhrc. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 35079 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde;

“Yemek yardımı;

Günde bir sefer 30 gün hesabıyla her ay = aylık işçi brütü : 244,80 YTL , günlük işçi brütü: 8,16 YTL nakdi ödenecektir.

Genel tatil – Pazar mesaisi : Pazar günleri ve genel tatil günlerinde ilave çalışma yapıldığı takdirde; bir işçiye 12-ayda Pazar günü : 52-gün (2008 yılı için 52 Pazar mevcuttur) ve genel tatillerde 12 gün – (1 gün “23 Nisan 2008”, 1-gün “19 Mayıs 2008”, 1-gün “30 Ağustos 2008”, 3,5- gün “29-30 Eylül, 01-02 Ekim 2008 R. Bayramı”, 1,5-gün “28-29 Ekim 2008”, 4,5-gün “07-08-09-10-11 Aralık 2008 K. Bayramı” - Kurban bayramı arifesi yarım gün Pazar gününe denk geldiğinden tatil 4 gün) çalışılırsa fazla mesai ücreti toplam 64 gün,

Pazar mesaisi ve genel tatil gerektiğinde verilir. Ancak teklif fiyata dahil edilerek verilecektir. Mesai yapıp yapmamak idarenin takdirindedir. Yapıldığı takdirde ödenir.” şeklinde düzenlendiği, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinin 3. sırasında genel tatil ve pazar mesaisi 60 işçi için 64 gün (64 gün x 8 saat = 512 saat) olarak belirtildiği, hayatın olağan akışı içerisinde bir kimsenin tatil yapmadan sürekli çalışmasının mümkün olamayacağı gibi, söz konusu düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanununun 41, 45, 46, 63, 103 ve 104 üncü maddelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde;

“Yemek yardımı;

Günde bir sefer 30 gün hesabıyla her ay = aylık işçi brütü : 244,80 YTL , günlük işçi brütü: 8,16 YTL nakdi ödenecektir.

Genel tatil – Pazar mesaisi: Pazar günleri ve Genel tatil günlerinde ilave çalışma yapıldığı takdirde; bir işçiye 12-Ayda Pazar günü : 52-gün (2008 yılı için 52 Pazar mevcuttur.) ve genel tatillerde 12-gün (1-gün “23 Nisan 2008”, 1-gün “19 Mayıs 2008”, 1-gün “30 Ağustos 2008”, 3,5-gün “29-30 Eylül, 01-02 Ekim 2008 R. Bayramı”, 1,5-gün “28-29 Ekim 2008”, 4,5-gün “07-08-09-10-11 Aralık 2008 K. Bayramı” - Kurban bayramı arifesi yarım gün Pazar gününe denk geldiğinden tatil 4 gün) çalışılırsa fazla mesai ücreti toplam 64-gün,

Pazar mesaisi ve genel tatil gerektiğinde verilir. Ancak teklif fiyata dahil edilerek verilecektir. Mesai yapıp yapmamak idarenin takdirindedir. Yapıldığı takdirde ödenir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından işe ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvel;

           

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İşçi Sayısı

(adet)

Çalışma

süresi

(ay-gün)

Teklif Edilen

Birim Fiyat

(1 işçi için, 1 aylık-günlük Brüt)

Tutarı

 

1

AYLIK ÜCRET
(Yemek Yardımı Dahil)
(BRÜT ÜZERİNDEN)

60

11-Ay

 
 

 

2

AYLIK ÜCRET
(Yemek Yardımı, Yakacak Yardımı Dahil)
(BRÜT ÜZERİNDEN)

60

1-Ay

 
 

 

3

Genel Tatil ve Pazar Mesaisi

60

64 Gün

 
 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

            Şeklinde düzenlenmiştir.

           

            İdare tarafından, idari şartnamede pazar günleri ile genel tatil günlerinde gerektiğinde ve de çalışma yapıldığı takdirde ücret ödeneceği, işe ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde genel tatil ve pazar mesaisi için çalışacak işçi sayısı ve çalışma sürelerinin belirtildiği görülmüştür.

 

            İdare tarafından yapılan düzenlemenin, ihale konusu işte çalıştırılacak olan personellerin genel tatil ve pazar günlerinde tamamının çalıştırılacağı anlamı taşımadığı, diğer taraftan, idari şartnamede, çalışma yapıldığı takdirde ödeme yapılacağının belirtildiği, bu nedenle, ihaleye katılan isteklilerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetveli dikkate alarak teklif vermeleri gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul