En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-398
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-398 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.12.2007 tarih, 2007/UH.Z-3980 olmuştur.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :59
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-398
Şikayetçi:
 Hak Özel Güvenlik Organizasyon ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Paşaalanı Mah. Sıtkı Yırcalı Cad. Nu 10 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Mah. Turgutreis Cad. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2007 / 33
Başvuruya konu ihale:
 2006/170207 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 08.00.16.0102/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Devlet Hastanesi’nce 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Hak Özel Güvenlik Organizasyon ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.01.2007 tarih ve 33 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye 4 firmanın teklif verdiği, ihale sonucunda tekliflerin analizinin istendiği, açıklamalardan sonra ihalenin Anka Özel Güvenlik Sis. Kor. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatında giyim ve yol bedelinin her personel için farklı belirlendiği görüşünde oldukları, bu nedenle 25 personel için giyim ve yol bedelinin aynı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği, zira bu firmanın şef, amir ve güvenlik personeli birim fiyatlarının birbirinden farklı olduğu, ancak personel başına düşen aylık yol ücreti ve giyim mali sorumluluk sigortası bedelinin farklılık gösteremeyeceği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Balıkesir Devlet Hastanesi tarafından Özel Güvenlik Hizmeti işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 5 isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, 13.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, 20.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Anka Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Özer Onay Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunduğu açıklamaların teklif fiyatını teyit etmemesi, birbiri ile çelişmesi gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihale Balıkesir Devlet Hastanesince 13.12.2006 tarihinde yapılan 25 kişilik Özel Güvenlik Hizmeti alımıdır.

 

            İhaleye ilişkin idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin miktarı, “21 kişi güvenlik personeli, 3 Güvenlik Grup Şefi ve 1 Güvenlik Amiri olmak üzere 25 kişi olduğu,” 26 ncı maddesinde; “personelin giyim bedelinin teklif fiyat dahil olduğu ve ayni karşılanacağı, yol ücretinin teklif fiyata dahil olduğu ve belediye toplu taşıma bedeli üzerinden veya servis imkanlarıyla karşılanacağı, mali sorumluluk sigortasının teklif fiyata dahil olduğu, yemeğin idarenin yemekhanesinden bedelsiz verileceği, 1 kişiden oluşan güvenlik amirine asgari ücretin % 50 fazlasının ödeneceği, 3 kişiden oluşan güvenlik grup şefine asgari ücretin % 30 fazlasının ödeneceği, 21 kişiden oluşan güvenlik personeline asgari ücretin % 20 fazlasının ödeneceği” düzenlenmiştir.

 

            İhale komisyonu, ihaleye teklif veren 4 istekliden teklif fiyatı yaklaşık maliyetin altında olan 3 istekliye ait teklifin aşırı düşük teklif niteliğinde olduğunu belirleyerek, bu isteklilerden tekliflerini oluşturan birimlerin açıklanmasını istemiştir. Açıklama sonucunda ihalenin en düşük fiyat teklifi veren Anka Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Anka Özel Güvenlik Ltd. Şti. aşırı düşük teklif açıklamasında giyim için işçi başına 118,00YTL, yol için ise 25 kişi için 12 aylık 6.048,34YTL, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli olarak da 25 kişi için 12 aylık 525,00YTL bedel açıklamış ve bunlara ilişkin belgeler açıklamaya eklenmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddia ettiği üzere güvenlik personeli, güvenlik şefi ve güvenlik amiri için farklı yol ve giyim bedeli hesaplanmadığı anlaşılmaktadır.

 

            Her işçi için kişi başına 118,00 YTL giyim bedeli, bir işçi için 20,16YTL aylık yol bedeli esas alınarak yapılan hesaplamada 253.280,05YTL tutar ortaya çıkmaktadır. Bu tutara 525,00YTL tutarında Mali Sorumluluk Sigortası bedelinin eklenmesi sonucunda ortaya çıkan 253.805,05YTL tutarı, ihale üzerinde bırakılan Anka Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklif tutarının altında bulunmaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin her personel için farklı tutarda giyim ve yol bedeli hesaplandığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul