İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4033
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :149
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4033
Şikayetçi:
 Fizyo-Med Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Kördere Sokak Öner Apt. Daire:4 Kızıltoprak / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Osman Gazi Mah. Çat Yolu 25070 Yıldızkent / ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2007 / 34409
Başvuruya konu ihale:
 2007/147601 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 08.21.59.0141/2007-76 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fizyo-Med Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin 23.11.2007 tarih ve 34409 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Dinleme toplantısı yapılması hakkındaki talebin uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ilişkin olarak ihale ilanının 4.4. maddesinde yer alan benzer iş tanımının “Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü sonuç karşılığı laboratuar hizmetleri alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde düzenlendiği, anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırı olduğu, iddia edilmekte olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, Kurulca dinleme toplantısı yapılması talep edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; “Kurul tarafından gerekli görülen hallerde taraflar ve diğer ilgililerin katılacağı dinleme toplantısı yapılmasına karar verilebilir. Dinleme toplantısına karar verilen durumlarda Kurul tarafından belli bir gün tayin edilerek taraflara ve ilgKaydet ililere bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

           

 

26.11.2007 tarih ve 2007 AK.H-2159.1 sayılı Kurul Kararıyla İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verilmiş, dinleme toplantısı yapılması hususunun ise idareden ihale işlem dosyası geldikten sonra karar verilmesinin gerektiği belirtilmiştir. İdareden gönderilen ihale işlem dosyası 04.12.2007 tarih ve 35921 sayıyla Kurumumuz kayıtlarına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; şikayetin konusunun, idarece ihale dokümanında yapılan benzer iş tanımının rekabeti engelleyecek şekilde düzenlendiğine ilişkin olduğu ve söz konusu iddianın dosya üzerinden yapılan incelemeyle sonuçlandırılabileceği görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından dinleme toplantısı yapılması hakkındaki talep uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Dinleme toplantısı yapılması hakkındaki talebin uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul