İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4043
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :6
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4043
Şikayetçi:
 Ali Işık, Meşrutiyet Mahallesi Konur 2 Sokak No:34/4 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Blv. R/7 A Blok Kat:1 06100 Yücetepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35356
Başvuruya konu ihale:
 2007/176848 İhale Kayıt Numaralı “Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri İçmesuyu Ent. Hvz. Yön. Mst. Pl. Rp.- İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Master Planı’nın Hazırlanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 08.22.20.G014/2007-83 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dsi Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı tarafından 28.12.2007 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan “Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri İçmesuyu Ent. Hvz. Yön. Mst. Pl. Rp.- İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Master Planı’nın Hazırlanması” ihalesine ilişkin olarak Ali Işık’ın 30.11.2007 tarih ve 35356 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale ilanında teknik personel olarak inşaat, jeoloji ve harita mühendisliğinin belirtildiği, oysa havza yönetim planlarının sadece belirtilen mühendisliklerin uzmanlık alanı olmadığı, bu alanda en çok uzmanlık alan mühendisliğin çevre mühendisliği olduğu, havzanın su kalitesinin tespiti ve hangi noktalarda arıtma yapılması, kirlilik kaynaklarının neler olduğu ve bunların nasıl giderileceği konularında çevre mühendisliğine ihtiyaç duyulduğu, bu ihalede mesleki kayırmacılık yapıldığı, ihale ilanında eş dost firmaların tarif edildiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul