İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4048
  • Toplantı No: 2007/77
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/77
Gündem No :11
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4048
Şikayetçi:
 Doğan Sosyal Hizmetler Kurye Dağt. Taşm. İnş. Yatr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hasan Halife Mahallesi Akdeniz Caddesi Nu:61/3 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Nevvar- Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi,Ali Çetinkaya Bulvarı Nu:26 35220 Alsancak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36443
Başvuruya konu ihale:
 2007/168327 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009-2010 Yılı (36 Ay) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmet Alımı (80 Eleman Dahil)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 08.22.91.0196/2007-67 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Nevvar- Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi tarafından 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009-2010 Yılı (36 Ay) Tam Otomasyon Bilgisayar Hizmet Alımı (80 Eleman Dahil) ihalesine ilişkin olarak Doğan Sosyal Hizmetler Kurye Dağt. Taşm. İnş. Yatr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarih ve 36443 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığından başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Veri girişi ve kontrolü ile HBYS teknik servis, program bakım - geliştirme işlerinin beraber ihale edilmesinin Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            2) İhale ilanında kamu hastanelerinde ya da özel hastanelerde yapılan tam otomasyon bilgisayar hizmetlerinin benzer iş olarak belirlenmesinin rekabeti daraltıcı nitelikte ve eşitliğe aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

İhaleyi yapan idare tarafından gönderilip, 11.12.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ihale süreci bilgi formunda, başvuru sahibi firmanın 10.12.2007 tarihi itibariyle ihale dokümanı satın almadığı görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

  İhalelere Yönelik Yapılacak  Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların gerçekleştiği görüldüğünden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul