İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4053
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :19
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4053
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/4 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği Aziziye Mah. Hastane Cad. No: 1 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33752
Başvuruya konu ihale:
 2007/156106 İhale Kayıt Numaralı “27 Kişi İle 2008 Yılı Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 08.2120.0148/2007-63 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Düzce  Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “27 Kişi İle 2008 Yılı Malzemeli Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi’’ ihalesine ilişkin olarak Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Danış. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şirketi’nin 19.11.2007 tarih ve 33752 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale malzemeli yemek hazırlama, dağıtım ve sonrasındaki hizmetler ile ilgili bulunduğu halde, TSE 8985 Hizmet Yeterlik Belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Yemek ihalesi için TSE 8358 İlaçlama Hizmetleri  Yeterlik Belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,     

 

            İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 26.11.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul