İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4089
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :81
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4089
Şikayetçi:
 Yağmur Peyzaj İnş. Proje Tic.-Kutlucan Beton İnş. Pey. Taah.-E-Ba İnş. Taah. San. Tic. (Hukuk Danışmanlığı), Vekili:Av.Adem Baştürk-Av.Suna Timoçin Ulu Caddesi Sezen Sokak K:1-2-3-4 No:9 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediyesi Mak.İkm.Bak.ve Onr. Dai. Bşk. İhale Şartname Hazırlık Şube Müdürlüğü, D Blok Kat:2 16190 Acemler Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 3687
Başvuruya konu ihale:
 2007/5945 İhale Kayıt Numaralı “Kentin Batı Bölgesi Yeşil Alanlarının Bakımı ve Çevre Düzenlemesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 08.22.68.0182/2007-87 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Büyükşehir Belediyesi Mak. İkm. Bak.ve Onr. Dai. Bşk. İhale Şartname Hazırlık Şube Müdürlüğü tarafından 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kentin Batı Bölgesi Yeşil Alanlarının Bakımı ve Çevre Düzenlemesi” ihalesine ilişkin olarak Yağmur Peyzaj İnş. Proje Tic.-Kutlucan Beton İnş. Pey. Taah.-E-Ba İnş. Taah. San. Tic. (Hukuk Danışmanlığı)’nın 30.11.2007 tarih ve 3687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 2007/5945 İKN’li Kentin Batı Bölgesi Yeşil Alanlarının Bakımı ve Çevre Düzenlemesi Alımı ihalesinde imzalanan sözleşmenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibi idareden 12.03.2007 tarihinde 2006/152161-İKN´li Şehrin Batı Bölgesi Çevre Düzenleme ve Bakım İşine ilişkin 29.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-318 sayılı Kurul kararının uygulanmasını dolayısıyla 12.03.2007 tarihinde 2007/5945 İKN´li Şehrin Batı Bölgesi Çevre Düzenleme ve Bakım İşi ihalesini iptal etmesini talep etmiştir.

 

Başvuru sahibinin Kuruma başvurmadan Bursa İdare Mahkemesine 07.04.2007 tarihli dilekçe ile başvurarak 2007/5945 İKN´li Şehrin Batı Bölgesi Çevre Düzenleme ve Bakım İşi ihalesi sonucu imzalanan sözleşmenin iptalini talep etmiştir.

 

 Bursa İdare Mahkemesi 4734 sayılı Kanunun "İnceleme Talebinde Bulunulması" başlıklı 54 üncü maddesine istinaden, başvuru sahibinin Kuruma başvurduktan sonra dava açabileceğini belirterek davayı sonuçlandırarak davaya ilişkin evrakları Kuruma göndermiştir.

 

           İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinde,

 

          “(1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          koşulları aranır.” hükmü mevcuttur.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul